Nilan CTS 6000 gjør det mulig å styre og overvåke våre næringsanlegg online via en computer, uavhengig av hvor man befinner seg i verden. CTS 6000 er utviklet med tanke på å oppfylle fremtidens krav om mulighet for optimering av ventilasjonsaggregaters driftsøkonomi, samt detaljert tilpasning til den enkelte bygnings behov. Ved hjelp av et uke-/ eller årssprogram kan automatisk drift instilles blant annet i forhold til tidspunkter for drift, romtemperatur, ventilasjonshastigheter og alarmer m.m.

CTS 6000 sikrer en optimal overvåkning av aggregatets driftstilstand idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedlikeholdsmeldinger automatisk meldes via e-mail til de rette personene og dermed kan man raskt få hjelp.

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy