Nilan Calculator

Er du usikker på hvilket næringsanlegg du skal velge? Så kan Nilan Kalkulatoren hjelpe deg.

En presis analyse av værforhold og geografisk plassering er avgjørende når deytmest effektive og økonomiske ventilasjonsanlegget skal velges.

Nilan har utviklet et unikt beregningsprogram som gir deg mulighet for å foreta noen relalistiske og ytterst presise kalkyler hvor alle faktorer er tatt i betrakting. Programmet benytter såkalte DRY-data som bygger på omfattende metrologiske målinger for det lokalområdet hvor anlegget skal brukes.

Mens tradisjonelle beregningsmetoder kun tar høyde for anleggets effektivitet under ekstremtemperaturer, så bygger Nilans beregningsprogram på data som viser et ærlig og nøyaktig bilde av de klimatiske normalforhold som anlegget typisk skal jobbe under. Det kan også tastes inn variabler som døgn og ukesplaner og ferier som tegner et detaljert bilde av hvor , når og hvordan anlegget skal brukes.

Nilans beregningsprogram sikrer et presist beslutningsgrunnlag for å hjelpe deg med å finne det mest driftsøkonomiske ventilasjonsanlegget. 

Les brosjyren

Download Nilan Calculator (38,3 MB) og brukerveiledningen

 

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy