Comfort 600

Comfort 600 ventilerer boligen, den har passiv varmegjenvinning med høy temperaturvirkningsgrad og, om det monteres ettervarmebatteri, kan den også tilføre boligen komfort varme.

Anlegget trekker varm, fuktig luft ut fra kjøkken, bad og vaskerom og fjerner støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Varmen fra avtrekksluften overføres via motstrømsvelskeren, til tilluften som blåses inn i huset. Comfort 600 kan skifte 800 m3 pr. time.

Det kan monteres ettervarmebatteri i følge med anlegget. Ettervarmebatteriet er tilgjengelig både som EL- og Vannbatteri. Installasjon med ettervarmebatteri gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste vintermånedene. Et anlegg i Comfort- serien gir et behagelig inneklima og kan være med på å redusere oppvarmingskostnadene.

Anlegget er beregnet til plassering i loftsrom.

Comfort 600 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger og mindre næringsbygg som har et ventilasjonsbehov på opptil 800 m3/h.

Det er et godt gjennomtestet aggregat som vi har produsert i mer enn 15 år med løpende forbedringer. Vi har lagt vekt på lavt energiforbruk, enkelt brukergrensesnitt og vedlikehold.

Comfort 600 er et kompakt aggregat som kan bestilles som høyre eller venstre modell.

Comfort 600 leveres ferdig testet og klart til drift. Installasjon og igangsettelse skal utføres av en autorisert el-installatør.

 

 

Dimensjoner (BxDxH) 1.200 x 950 x 630 mm
Vekt 101/75 kg (*1)
Platetype i kabinett Aluzink stålplate
Varmetap kabinett 59 W/-59 W (*2)
Varmevekslertype Motstrømsveksler i polystyren
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 200 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 0,1 % (*3)
Intern lekkasje < 3,6 % (*4)
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 1145 W/7,1 A (*5)
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1    75 kg er uten sideplater og veksler.
*2    59 W: Utetemperatur – 12 °C. Oppstillingsted – 12 C.
        Avtrekkstemperatur 20 °C (rom).
        -59 W: Utetemperatur -12 °C. Oppstillingssted 20C
        Avtrekkstemperatur 20 °C (rom)
*3    Ved ± 250 Pa og 600 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*4    Ved ± 100 Pa og 600 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*5    Effektopptak uten et eventuelt varmelegeme (tilbehør).
*6    Strømforbruk ved konstant drift for system med SFP-verdi på 1.000 J/m3 ved 500 m3/h.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et vann-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen heves til ønsket nivå. Batteriet kan bygges inn i aggregatet og leveres med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (opsjonsprint nødvendig).

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Aggregatdata for ecodesign
 

Varemærke Nilan
Model Comfort 600
Type Tovejs ventilationsaggregat til andet end bolig
Type drev Trinløs regulering VSD
Type varmegenvindingssystem Modstrømsveksler
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding 79,6%
Referencevolumenstrøm (tilluft) 0,1594 m3/s
Referencevolumenstrøm (fraluft) 0,1404 m3/s
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (tilluft) 0,209 kW
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (fraluft) 0,214 kW
SFPint 413 W/(m3/s)
Lufthastighed ved dimensionerede volumenstrøm 0,022 m/s
Nominelt eksternt tryk 250 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (tilluft) 123 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (fraluft) 137 Pa
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (tilluft) 57,4 %
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (fraluft) 57,4 %
Maksimal ekstern lækage 1,5 % v/400 Pa
Maksimal intern lækage 3,6 % v/250 Pa
Energiklassificering for filtre M5 posefilter (fraluft) E
Energiklassificering for filtre F7 posefilter (udeluft) C
Visuel filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
Lydeffektniveauet (LWA) 56 dB(A)

 

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med ISO Coarse >90% (G4) filtre og uten ettervarmebatteri.

SFP-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

 

Lyddata

Lyddata er for qV = 600 m3/h og Pt, ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Comfort 600 aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet. 

Tilslutninger

1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning

Automatikk

T2/T7: Tilluftsføler
T3: Avtrekksføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T8: Uteluftføler
T9: Varmeflate (frostsikring)
 

 

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 & 2 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved et høyt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T3 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt vannvarmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy