FAQ

Hva er aktiv varmegjenvinning?

Aktive gjenvinningsanlegg gjenvinner varmen i luften via en kompressor som bruker strøm for å kunne gjenvinnen varmen.

Til toppen

Hva er passiv varmegjenvinning?

Passive anlegg gjenvinner varmen i luften uten tilførsel av ekstra energi. Det er derfor en optimal løsning i bygninger som er oppvarmet av naturgass, olje eller fjernvarme.

Til toppen

Hvordan fungerer et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning?

Et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning suger ut varm og fuktig luft og utnytter energien herfra til oppvarming av innblåsningsluften. Aggregatet kan enten brukes som eneste oppvarmingskilde eller i kombinasjon med en annen oppvarming som fjernvarme, naturgass eller solvarme.

Til toppen

Er et ventilasjonsaggregat med gjenvinning det samme som en varmepumpe?

Det kan den være. Oppvarmingen av innblåsingsluften skjer i en såkalt varmegjenvinner. Varmegjenvinneren kan være enten en varmepumpe eller en varmeveksler. I varmeveksleren passerer de to luftstrømmene tett forbi hverandre slik at energien overføres fra den ene luftstrømmen til den andre. I varmepumpen varmes det opp et kjølemiddel av utsugingsluften og kjølemiddelet blir til gass.En kompressor i varmepumpen komprimerer gassen og det frigjøres masse energi som varmer opp luften før den blåses inn igjen i bygningen.

Til toppen

Hvordan kan et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning forbedre vårt inneklima?

Et ventilasjonsaggregat fra Nilan fjerner den varme og fuktige luften og tilfører igjen temperert luft til bygningen. Partikler, lukt og fukt fjernes og luftfuktigheten holdes under 45% slik at hustøvmiddene, (som er de hyppigste årsakenen til allergi) ikke overlever. Oppholder man seg i for lang tid i et miljø med dårlig inneklima vil det gi utslag i aktiviteten, konsentransjonen og sykdomsfraværet i både skoler og på arbeidsplasser.

Til toppen

Kan et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning sikre stabil varme i en hel bygning?

Ja, hvis aggregatet fra starten av dimensjoneres korrekt etter bygningens størrelse og bruksområde. Det er viktig at man i samråd med våre salgskonsulenter velger et aggregat som passer til bygningens og brukernes behov. Et for lite aggregat vil kreve for mye tilskuddsenergi, og et for stort aggregat vil få alt for mange start/stop sekvenser at det vil gå utover aggregatets driftsøkonomi og levetid.

Til toppen

Kan man også få avkjølt bygningen?

Alle våre aggregat til næringsbygg kan stilles inn på kjøledrift slik at frisk, kjølig og avfuktet luft strømmer inn i bygningen.

Til toppen

Hvor mye skal man investere i et aggregat fra Nilan?

Det kommer helt an på hvilket aggregat man velger, og hvilke forhold man ønsker. Hvordan bygningen er designet, hvor gammel bygningen er, om det er store glasspartier etc spiller også inn. Kontakt en av våre salgskonsulenter for å høre hvilke av våre aggregat som nettopp passer til deres behov. 

Til toppen

Kan et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning installeres i alle slags bygninger?

Svaret er ja, men det kan være spesille hensyn å ta stilling til. Som for eksempel hvor godt bygningen er isolert og hvilken oppvarmingsform det tidligere har vært. Derfor bør man i samråd med en av våre salgskonsulenter vurdere hvilket aggregat som passer til bygningen.

Til toppen

Hva er kravene til et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning i et lavenergibygg?

I NS 3700 (Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Boligbygninger) settes følgende krav til ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning:

For lavenergibygg klasse 1:

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad
for varmegjenvinner* :
≥ 70 %
SFP- faktor for ventilasjonsanlegg :             ≤ 2,0kW/(m3/s)


* Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad er gjennomsnittsverdien for alle varmegjenvinnere i bygningen

For passivhus:

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad
for varmegjenvinner* :
≥ 80 %
SFP- faktor for ventilasjonsanlegg : ≤ 1,5kW/(m3/s)

                                                         

* Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad er gjennomsnittsverdien for alle varmegjenvinnere i bygningen

Til toppen

Hvor lang levetid har et aggregat fra Nilan?

Alle Nilan aggregat har en levetid på mellom 25 og 30 år. Dermed er din investreing tjent inn igjen i løpet av 6 til 8 år på grunn av de besparelsene som det gir på din strømregning. Med de stigene strømpriene her til lands, så blir denne tilbakebetalingstiden stadig kortere.

Til toppen

Hvordan vedlikeholder man ett aggregat?

Alle Nilan aggregat har et minimalt vedlikeholdsnivå. Hvordan det skal vedlikeholdes, avhenger naturlig nok av hvilket type modell det er. Se hvordan man vedlikeholder de forskjellige aggregatene i betjeningsveiledningene (på dansk) under de forskellige aggregater.

Til toppen

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy