VPL 28

VPL 28 er ventilasjon med høyeffektiv aktiv varmegjenvinning, og komfort varme og komfort kjøl. Om ikke aggregatet benyttes sammen med FU28 – filterunit med heatpipe, må aggregatet ha kanalmonterte filter som tilbehør.

Anlegget trekker varm fuktig luft ut fra boligen og utnytter energien herfra til oppvarming eller kjøling av tilluften. Samtidig fjernes støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Deretter brukes energien fra avtrekksluften til oppvarming eller kjøling av tilluften. Det er muligheter for å montere anlegget med ettervarmebatteri, som gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste delene av året.

VPL 28 gir et sunt og behagelig inneklima. Anlegget egnes best til loftsmontasje.

Filterunit
Til VPL 28 anlegget kan det tilkobles en filterunit med innebygget heat pipe (passiv varmeveksler). Heatpipen øker varme effekten med opptil 40% i vintermånedene – uten ekstra forbruk av strøm.

 

VPL 28 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning og kjøling av boliger samt mindre næringsbygg, med et ventilasjonsbehov på opptil 1.000 m3/h.

Varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som kan utnytte overskuddsenergien bedre enn det en motsrømsveksler kan.

Varmepumpen har en reversibel kjølekrets som betyr at aggregatet både kan varme opp og kjøle ned luften.

VPL 28 leveres ferdig testet og klar til drift. Installasjonen og igangsetting skal foretas av en autorisert el-/eller VVS installatør.

Dimensjoner (BxDxH) 700 x 570 x 765 mm
Vekt 65 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Viftetype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4) kanalfilter
Kanaltilslutninger Ø250 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 2139 W /9,3 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3 W
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Kompressortype Stempelkompressor
Kjølemiddel R407C

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

FU 28 - Filterunit med heatpipe

 

Det er mulig å kjøpe en FU 28 filterunit med heat pipe som kan kobles til VPL 28 aggregatet.

 

Heatpipen hever temperaturen i uteluften litt, og øker dermed varmepumpens effektivitet i aggregatet vesentlig i de kalde vintermånedene.

Med en integrert FU filterunit med heat pipe er det som oftest ikke nødvendig med et ettervarmebatteri med tilhørende blandingskrets.

Dersom det er ønskelig med fuktstyring flyttes enkelt fuktføleren fra aggregatet til filterunit med hat pipe.

Til FU 28 kan det bestilles posefilter M5 og F7.

 

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

Datablad
VPL 28 datablad

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Datablade tilbehør
Emhætteløsninger

DWG tegning
VPL25-28 DWG tegning
FU 28 DWG tegning

3D filer
VPL28 3D fil
VPL28_FU28 3D fil

Hvis du ønsker at konvertere STEP filer til Revit skal du gøre følgende:
Importer STEP fil til Autocad, eksporter den som en 3D DWG fil og derefter importer filen i Revit.

Montagevejledning
VPL 28 med CTS602 styring HMI touch panel

Brugervejledning
VPL 28 med CTS602 styring HMI Touch panel

Softwarevejledninger
VPL 28 med CTS602 styring HMI Touch panel

CTS602 Modbus protokol

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv, med hensyn til SEL-verdiene.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >50% (M5) og ISO ePM1 65-80% (F7) filter og uten varmebatteri.

SEL-verdier inneholder aggregatets fullstendige EL-forbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Lyddata

Lyddata er for qV = 210 m3/h og Pt, ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] i tilluften som funksjon av utetemperatur t21 [°C] og luftmengde qv [m3/h] iht. EN 14511 ved en avtrekkstemperatur t11 = 21°C.

 

Varmeeffekt (tilluft)

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av qv [m3/h] og uteluftstemperatur [°C].

I henhold til EN 14511, avtrekk = 21 °C

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [°C] som funksjon av uteluftstemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] balansert flyt.

Avtrekk = 21 [°C], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (kjøl)

Tilluftstemperatur [°C] som funksjon av uteluftstemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] balansert flyt.

Avtrekk = 24°C

Alle mål er i mm.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: EL-tilkobling

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene VPL 28 aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: EL- og vann-ettervarmebatteri

Automatikk
T1: Uteluftføler
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Varmebatteri (frostsikring)
T5: Kondensatorføler
T6: Fordamperføler
T10: Romføler

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks)
• Opp til 500W direkte, styring av overdragelsesrelé
• Med utgangsrelé
• Skru av/på det sentrale varmesystemet
-
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved et høyt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy