Combi 302 Polar Top

Combi 302 Polar Top er et ventilasjonsaggregat som kombinerer to varmegjenvinningsteknologier. 

Den passive varmegjenvinning foregår via en motstrømsveksler som utnytter mellom 85 og 95 % av energien i avtrekket. Den aktive varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som utnytter restenergien.

Varmepumpen har en COP > 4, dette betyr at det ikke er behov for å montere et ettervarmebatteri med tilhørende blandingskrets. Combi 302 Polar Top er i stand til å øke temperaturen i tilluften til over 30 °C.

Varmepumpen gir videre en mulighet til å kunne kjøle uteluften om sommeren med opp til 10 °C. Det virker ikke som et airconditionanlegg på grunn av det lave luftskiftet, men ved avkjøling bringes luftfuktigheten ned i tilluften, hvilket gir et mer behagelig og komfortabelt inneklima i boligen selv ved høye innetemperaturer.

Dimensjoner (BxDxH) 900 x 604 x 808 mm
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk, RAL 9016
Varmetap kabinett 32 W /-32 W
Viftetype EC, luftvolumkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm / Ø 125 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 0,54 %
Intern lekkasje < 1,71 %
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 3,1 kW / 13,5 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,2W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Kjølemiddel R134a

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart (opsjonsprint nødvendig).

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet (opsjonsprint nødvendig).

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Varmekabel

Til frostsikring av kondensavløpet kan det bestilles en 3 m lang selvregulerende varmekabel.

 

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardanlegg, Pt,ext som funksjon av qv, med hensyn til SEL-verdiene.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med G4 filtre og uten varmebatteri.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrøms-varmeveksler i henhold til EN308 (tørr).

Temperaturvirkningsgrad EN308: ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

Lyddata

Lyddata er for luftvolum (qv ) = 210 m3/h og eksternt trykktap (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.
Lydtrykknivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkstemperatur = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er utregnet for varmepumpe og motstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av luftvolum qv [m3/h] og utelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, avtrekk = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom anlegget til tilluften.
Ventilasjonstapet er den varmeeffekten som tapes uten varmegjenvinning ved det valgte luftvolumet. 

Alle mål er i mm.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avtrekksluft
5: Kondensavløp
6: EL-tilkobling

 

Betjeningen av Combi 302 Polar Top skjer med det tilhørende CTS 602 betjeningspanelet som tilbyr en lang rekke funksjoner, f.eks. menystyrt betjening, ukeprogram, tidsstyrt filtervakt, justering av viftehastighet, by-pass om sommeren (fri kjøling), styring av ettervarmebatteri, feilmeldinger m.m.

CTS 602 leveres med en grunninnstilling fra fabrikken, som kan tilpasses brukerens driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

Betjeningspanelet skal plasseres tørt og frostfritt min. 1,5 m over gulvnivå og min. 0,5 m fra hjørner. Unngå å plassere panelet på en yttervegg og i soner med kraftig sollys.

Veiledning i betjening av CTS 602 fremgår i en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

 Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks)
• Opp til 500W direkte, styring av overdragelsesrelé
• Med utgangsrelé
• Skru av/på det sentrale varmesystemet
-
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved et høyt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T15 ROM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
• T3 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T15 ROM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Mosseveien 60 · 1640 Råde · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy