Combi 302 Polar Top

Combi 302 Polar Top er et ventilasjonsaggregat som kombinerer to varmegjenvinningsteknologier. 

Den passive varmegjenvinning foregår via en motstrømsveksler som utnytter mellom 85 og 95 % av energien i avtrekket. Den aktive varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som utnytter restenergien.

Varmepumpen har en COP > 4, dette betyr at det ikke er behov for å montere et ettervarmebatteri med tilhørende blandingskrets. Combi 302 Polar Top er i stand til å øke temperaturen i tilluften til over 30 °C.

Varmepumpen gir videre en mulighet til å kunne kjøle uteluften om sommeren med opp til 10 °C. Det virker ikke som et airconditionanlegg på grunn av det lave luftskiftet, men ved avkjøling bringes luftfuktigheten ned i tilluften, hvilket gir et mer behagelig og komfortabelt inneklima i boligen selv ved høye innetemperaturer.

Dimensjoner (BxDxH) 900 x 604 x 808 mm
Vekt 85 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk, RAL 9016
Varmetap kabinett 32 W /-32 W
Viftetype EC, luftvolumkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm / Ø 125 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 0,54 %
Intern lekkasje < 1,71 %
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 1,8 kW / 7,8 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,2W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Kjølemiddel R134a

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Gateway med appløsning

Ved kjøp av en Nilan gateway kan brukeren få adgang til aggregatet via en Nilan Bruker APP. Via APP-en får brukeren adgang til å se og overvåke aktuell drift, også utenfor boligen. 

APP-en gir mulighet for å tilpasse grunninnstillingene, som f.eks. ønsket romtemperatur, ønsket ventilasjonstrinn, fuktstyring o.a.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardanlegg, Pt,ext som funksjon av qv, med hensyn til SEL-verdiene.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med G4 filtre og uten varmebatteri.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrøms-varmeveksler i henhold til EN308 (tørr).

Temperaturvirkningsgrad EN308: ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

Lyddata

Lyddata er for luftvolum (qv ) = 210 m3/h og eksternt trykktap (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.
Lydtrykknivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkstemperatur = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er utregnet for varmepumpe og motstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av luftvolum qv [m3/h] og utelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, avtrekk = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom anlegget til tilluften.
Ventilasjonstapet er den varmeeffekten som tapes uten varmegjenvinning ved det valgte luftvolumet. 

Alle mål er i mm.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekksluft
4: Avtrekk
5: Kondensavløp

 

Betjeningen av Combi 302 Polar Top skjer med det tilhørende CTS 602 betjeningspanelet som tilbyr en lang rekke funksjoner, f.eks. menystyrt betjening, ukeprogram, tidsstyrt filtervakt, justering av viftehastighet, by-pass om sommeren (fri kjøling), styring av ettervarmebatteri, feilmeldinger m.m.

CTS 602 leveres med en grunninnstilling fra fabrikken, som kan tilpasses brukerens driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

Betjeningspanelet skal plasseres tørt og frostfritt min. 1,5 m over gulvnivå og min. 0,5 m fra hjørner. Unngå å plassere panelet på en yttervegg og i soner med kraftig sollys.

Veiledning i betjening av CTS 602 fremgår i en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

 

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- tilslutning
7: Forvarmelegeme (frostsikring)

Automatik
T1: Udeluftføler
T2: Tilluftføler
T4: Afkastføler
T5: Kondensatorføler
T6: Fordamperføler
T10: Fraluftføler (rumtemperatur)
RH: Fugtføler

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

 Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks)
• Opp til 500W direkte, styring av overdragelsesrelé
• Med utgangsrelé
• Skru av/på det sentrale varmesystemet
-
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved et høyt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T10 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T10 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen.  -
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy