VP 18 M2 Kjøl Sol RF

VP 18 M2 Kjøl Sol RF er ventilasjon med høyeffektiv aktiv varmegjenvinning, komfort varme og komfort kjøl. I tillegg har anlegget en solspiral i varmtvannstanken. Dette gir mulighet for tilkopling til solfanger, som nyttiggjør energien herfra til produksjon av varmt vann.

VP 18 Kjøl Sol RF er spesielt utviklet til det norske markedet. VP 18 M2 Kjøl Sol RF er derfor utstyrt med en rustfast beholder for å kunne håndtere den norske vannkvaliteten. VP 18 M2 Kjøl Sol RF kan kun kjøpes gjennom Nilan Norge eller våre forhandlere.

Anlegget trekker ut den varme og fuktige luften ut fra boligen og fjerner dermed støvpartikler, fukt og lukt. Derunder brukes energien fra avtrekksluften til oppvarming av varmtvann og tilluften i boligen.

Varmtvannstankens solspiral kan tilkoples f. eks. en solfanger og benytte den ekstra energien herfra til ytterligere effektiv produksjon av varmt tappevann.

Kjølefunksjonen i anlegget kan lage en aktiv nedkjøling av tilluften med ca 8 grader i forhold til utetemperaturen.

Et VP 18 M2 Kjøl Sol RF anlegg gir et sunt og behagelig inneklima og opptar ikke mer plass enn et alminnelig høyskap.

VP 18 M2 kjøl sol RFB er beregnet for installasjon i vaskerom eller i teknisk rom og egner seg til boliger med et luftskiftebehov på opptil 300 m3/h.

Aggregatet kombinerer ventilasjon med aktiv varmegjenvinning, produksjon av varmt bruksvann samt komfort varme i en kompakt og plassbesparende løsning.

VP 18 M2 kjøl sol RFB er et naturlig valg i boliger der plassen er begrenset.

VP 18 M2 kjøl sol funskjon dersom det er ønskelig å kjøle tilluften, og hvis det er behov for ekstra varmt bruksvann til for eksempel et spabad.

Kjølefunksjon
Et nyoppført hus er ofte godt isolert, og det er derfor ikke vanskelig å varme opp boligen. Men i varme perioder kan det være vanskelig å kvitte seg med varmen i huset. VP 18 M2 kjølefunksjon skjer via den reversible kjølekretsen som kan kjøle uteluften med opptil 10 °C. Det vil dog ikke virke som et aircondition anlegg, men ved å avkjøle uteluften vil luftfuktigheten i boligen falle og det vil bli behagelig temperatur inne.

Sol funksjon
Ved hjelp av en ekstra varmespiral kan aggregatet tilsluttes en solfanger, olje eller gass. Dermed kan produksjon av varmt bruksvann økes.

Dimensjoner (BxDxH) 600 x 600 x 2000 mm
Vekt 122 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Viftetype EC, omdreiningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 1,4 %
Intern lekkasje < 1,1%
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 2200 W / 9,5 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3W
Kompressortype Stempelkompressor
Kjølemiddel R134a, 1000 g

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     Ved ± 250 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2     Ved ± 100 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

Gateway med appløsning

Ved kjøp av en Nilan gateway kan brukeren få adgang til aggregatet via en Nilan Bruker APP. Via APP-en får brukeren adgang til å se og overvåke aktuell drift, også utenfor boligen. 

APP-en gir mulighet for å tilpasse grunninnstillingene, som f.eks. ønsket romtemperatur, ønsket ventilasjonstrinn, fuktstyring o.a.

Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vannoppvarming gjennomsnittlig klima 118 %
Årlig EL-forbruk - gjennomsnittlig klima 852 kWh/annum
Temperaturinnstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektnivå LWA 57 dB(A)
Vannvarmeren kan fungere utenfor spissbelastningsperioder (Smart-grid) Nei
Forholdsregler ved montering, installasjon og vedlikehold Se monteringsveiledning
Energieffektivitet ved vannoppvarming kaldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vannoppvarming varmt klima 118 %
Årlig EL-forbruk - kaldt klima 852 kWh/annum
Årlig EL-forbruk - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

 

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm [qv ] = 210 m3/h og eksternt tryktab [Pt, ext ] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og volumestrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkslufttemperatur = 21°C

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra VP 18 M2 beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av volumestrøm qv [m3/h] og utelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, avtrekksluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom VP 18 M2 til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekt, som blir borte uten varmegjenvinning ved den gitte volumestrøm.

Tilslutninger
1. Uteluft
2. Tilluft
3. Avtrekk
4. Avkastluft
 

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene VP 18 M2 kjøl sol RFB aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivå Styringen er delt oppi 3 nivå: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på de enkelte nivåene.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med tre fabrikksinnstilte ukeprogrammer
• Program 1: til en arbeidende familie
• Program 2: til en hjemmeværende familie
• Program 3: til næring
Det er selvsagt muligheter for å programmere ukeprogramet etter egne ønsker og behov.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlogg med de siste 16 alarmer.  +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikksinnstilt til 90 dager). Kan innstilles på 30/90/180/360 dager.  +

Bypass

Ved bypass ledes uteluften forbi varmeveksleren. Dette utsetter oppvarmingen av huset i de perioder av året hvor det ikke er nødvendig med varmegjenvinning (frikjøling).  +
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2-nivå.  -
Luftskifte Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avrimning av veksler.  +
Frostsikring I tilfelle av sviktende varmesystem slås aggregatet av for at unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 ROM (temperaturføler i betjeningspanelet)
• T10 EXT (temperaturføler i representativt rom)
• T3 AVTREKK (temperaturføler i avtrekkskanalen)
 +
Romkontrol Gir mulighet til å innstille regulatoren for styring av romtemperaturen.  +
Luftmengde Det er mulig å justere de fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekksluft stilles inn individuelt.
• Trinn 1 < 25%
• Trinn 2 < 45%
• Trinn 3 < 70%
• Trinn 4 < 100%
 +
Brannalarm Mulighet for tilslutning av brannalarm, røykdetektorer og andre brannalarmelementer.

Ved brannalarm lukkes røykspjeldet og aggregatet stopper.

 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  +
Konstant trykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  -
Kjøling

Via bypass eller varmepumpe.

Varmepumpen har reversibel krets, det vil si at aggregatet kan kjøle ned istedenfor å varme opp tilluften. Man kan også velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.

Via ukeprogram er det også muligheter for å sette opp nattkjøling.

 +
Innblåsningsstyring Det er mulig å stille inn regulatoren for styringen av innblåsningstemperaturen/tilluft. (kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp med ettervarmebatteri).  +
Forsinket oppstart Gir mulighet til forsinket oppstart av vifter dersom lukkespjeld er montert.  +
Opsjonsprint Gir mulighet for ekstra tilslutning av for eksempel:
• Brukervalg 2, overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilslutning av EM-box)
• Opptil 500W direkte styring av rele’
• Kan gi signal til ekstern oppvarmning ved avrimningsfunksjon
• Slå av/på sentralt varmesystem
 -
Nullstilling Gjør det mulig å gå tilbake til de opprinnelige fabrikksinnstillingene.  +
Manuell test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy