Compact P Nordic GEO

Compact P Nordic GEO har samme funksjoner og fordeler som Compact P Nordic, men den utnytter også energien i jorden til å varme opp boligen.

Compact P Nordic GEO er spesielt utviklet til det norske markedet. Løsningen er derfor utstyrt med en rustfast beholder for å kunne håndtere den norske vannkvaliteten. Den har også et innebygget forvarmebatteri til oppvarming av uteluften i årets kalde perioder. Denne oppvarmingen beskytter anlegget mot tilisning grunnet kondens i motstrømsveksleren. Compact P Nordic GEO kan kun kjøpes gjennom Nilan Norge eller våre forhandlere.

Med Compact P Nordic GEO blir boligen selvforsynt med vedvarende energi, og det er ikke lenger nødvendig å benytte andre energikilder. Compact P Nordic GEO er et miljøriktig valg for deg som ønsker å benytte seg av vedvarende energi til oppvarming av boligen og samtidig kan høste fordelene i form av lavere strømregning og et godt og sunt inneklima.

Energien hentes fra borehull eller jordvarmeslanger, tilføres til Compact P Nordic GEO som benytter denne til oppvarming av boligen via lavtempererte oppvarmingssystemer. Anlegget har en integrert 3 kW (Compact GEO 3), 6 kW (GEO 6) eller 9 kW (GEO 9) geotermisk pumpe. Alle har en variabel kompressor, som kan reguleres 0,5 -3 kW, 2-6 kW og 1,5-9 kW (væske/vanntemperatur på 0 /35). Dette betyr ar løsningen tilpasses behovet for varme og således sikrer et lavt strømforbruk.  

 


 

 

 

 

Tekniske spesifikasjoner GEO 3 GEO 6 GEO 9
Dimensjoner
(B x D x H)
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Vekt 55 kg 55 kg 56 kg
Styring CTS 700 CTS 700 CTS 700
Kompressor variabel hastighet Ja (20-100%) Ja (20-100%) Ja (20-100%)
Oppstillingssted, romtemperatur 5°C → 35°C 5°C → 35°C 5°C → 35°C
Tilførselsspenning og tilslutning 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz
Sikringsstørrelse 13A/20A 16A 16A
Startstrøm, Imax, Start 14A 14A 15A
Standby el-forbruk 2,5 W 2,5 W 2,5 W
Elsuppleringsvarme 2 kW 2 kW 2 kW
Merkeeffekt brinepumpe (max/min). A-pumpe 87/6 W 87/6 W 87/6 W
Merkeeffekt brinepumpe (max/min). A-pumpe 0,7/0,06 A 0,7/0,06 A 0,7/0,06 A
Kjølemiddel R410A R410A R410A
Kjølemiddelfylling 1,1 kg 1,4 kg 1,4 kg
Pressostat lavtrykk(on/off) 2,2/3,4 barG 2,2/3,4 barG 2,2/3,4 barG
Pressostat høytrykk(on/off) 42/33 barG 42/33 barG 42/33 barG
Frostsikringsmiddel Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Frostsikring, brine -20°C → -18°C -20°C → -18°C -20°C → -18°C
Designtrykk brine-/sentralvarmeside 4/4 bar 4/4 bar 4/4 bar
Åbningstryk sikkerhedsventil brine-/centralvarmeside 3,5/2,5 bar 3,5/2,5 bar 3,5/2,5 bar
Ekspansjonsbeholder brine-/sentralvarmeside 8/8 liter 8/8 liter 8/8 liter
Fortrykk ekspansjonsbeholdere 0,5 barG 0,5 barG 0,5 barG
Miljøpressostat brine, lekkasjealarm (on/off) 0,6/1,1 barG 0,6/1,1 barG 0,6/1,1 barG
Varmeytelsen PH med variabel kompressor 0,5-3 kW 1-6 kW 1,5-9 kW
Sentralvarme, fremløpstemperatur, driftsområde 25°C → 45°C 25°C → 45°C 25°C → 45°C
Brinetemperatur til fordamper, driftsområde -5°C → 20°C -5°C → 20°C -5°C → 20°C
Sentralvarme trykktap kondensator 10 kPa/0,14 l/s 15 kPa/0,29 l/s 15 kPa/0,29 l/s
Sentralvarme tilslutning 3/4” 3/4” 3/4”
Brine trykktap fordamper 10 kPa/0,19 l/s 15 kPa/0,39 l/s 15 kPa/0,39 l/s
Brine tilslutning 1”  1” 1”
COP 0/35°C ved max. PH, iht. EN14511:2012 med brine/vand dT=3/5°C 4,5 (PH max. 3 kW) 4,27 (PH max. 6 kW) 4,19 (PH max. 9 kW)
EHPA testet og godkjent N/A Ja*  
SCOP testet iht. EN14825:2012** 5,17 5,15 5,49
JAZ*** 4,6    
Lydeffektnivå LWA ved 100% varmeytelse 0/35°C ≤ 51 dB(A) ≤ 51 dB(A) ≤ 51 dB(A)
Lydeffektnivå LWA ved 50% varmeytelse 0/35°C ≤ 44 dB(A) ≤ 44 dB(A) ≤ 44 dB(A)
Lydtrykknivå LpA i 1 m ved 100% varmeytelse 0/35°C ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A)
Lydtrykknivå LpA i 1 m ved 50% varmeytelse 0/35°C ≤ 33 dB(A) ≤ 33 dB(A) ≤ 33 dB(A)

 

*) Overholder ”EHPA Test Regulations vers. 1.4, 2011-02-01” med max. ytelse 3 kW ved 0/35°C iht. EN14511:2012
**) SCOP (Sesonal COP) er for ”lav temperatur anvendelse, middel (A) klima ” bestemt flow”
***) JAZ iht. VDI 4650 væske-vann 0/35°C
Lyddata iht. EN12102 og EN ISO 9614-2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Løftevogn for Compact P Nordic

Løftevogn for Compact P Nordic gjør det muligt å løfte anlegget av pallen uten at det må foretas tunge løft, løftevognen forenkler også transport av anlegget.

Topcover

For å skjule kanalføring over aggregatet tilbyr Nilan et tildekningscover i hvitlakkert alu-zink (RAL 9016).

Sol

Ekstra solspiral på 0,7 m2 i varmtvannsbeholderen kan tilsluttes en solfanger på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS 700

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 700) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften.

CO2 nivået er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Model GEO 3
Luft-vann-varmepumpe Nei
Vann-vann-varmepumpe Nei
Brine-vann-varmepumpe Ja
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Utstyrt med supplerende forsyningsanlegg Ja
Varmepumpeanlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel av årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt (*) Prated 3,44 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 208 %
*Angitt varmeytelse for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj   Angitt effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 3,04 kW   Tj = -7 °C COPd 4,66  
Tj = +2 °C Pdh 1,88 kW   Tj = +2 °C COPd 5,29  
Tj = +7 °C Pdh 1,26 kW   Tj = +7 °C COPd 5,63  
Tj = +12 °C Pdh 1,02 kW   Tj = +12 °C COPd 5,82  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 3,03 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,61  
     
Tj = temperaturgrense for drift Pdh 0     Tj = temperaturgrense for drift COPd 0  
For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -7     For luft-vann-varmepumper: Temperaturgrense for drift     °C
Syklusintervallytelse for oppvarming Pcych       Syklusintervallytelse      
Koeffisient for effektivitetstap Cdh 0,97     Temperaturgrense for vannoppvarming WTOL 52 °C
EL-forbruk i andre tilstander enn aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlegg
Slukket tilstand POFF 0,003     Nominell nytteeffekt Psup 2 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,010            
Standbytilstand PSB 0,010     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusoppvarmingstilstand PCK 0,000            
Annet          
Ytelsesregulering: Variabel kompressor Variabel innendørs vannflyt   For luft-vann-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning ute     m3/h
  Variabel innendørs temperatur regulering   For vann- eller brine-vann-varmepumper: Nominell brine- eller vanngjennomstrømning, varmeveksler, ute   0,518 m3/h
Lydeffektnivå, inne/ute LWA 47 dB          
Årlig energiforbruk QHE 931 kWh          

 

Model GEO 6
Luft-vann-varmepumpe Nei
Vann-vann-varmepumpe Nei
Brine-vann-varmepumpe Ja
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Utstyrt med supplerende forsyningsanlegg Ja
Varmepumpeanlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel av årsvirkningsgraden 2%

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt (*) Prated 6,01 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 208 %
*Angitt varmeytelse for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj   Angitt effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 5,29 kW   Tj = -7 °C COPd 4,48  
Tj = +2 °C Pdh 3,32 kW   Tj = +2 °C COPd 5,22  
Tj = +7 °C Pdh 2,09 kW   Tj = +7 °C COPd 5,69  
Tj = +12 °C Pdh 1,30 kW   Tj = +12 °C COPd 5,30  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 6,01 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,27  
     
Tj = temperaturgrense for drift Pdh 0     Tj = temperaturgrense for drift COPd 0  
For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     For luft-vann-varmepumper: Temperaturgrense for drift     °C
Syklusintervallytelse for oppvarming Pcych       Syklusintervallytelse      
Koeffisient for effektivitetstap Cdh 0,99-1     Temperaturgrense for vannoppvarming WTOL   °C
EL-forbruk i andre tilstander enn aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlegg
Slukket tilstand POFF 0,002     Nominell nytteeffekt Psup 0 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,024            
Standbytilstand PSB 0,002     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtapphusoppvarmingstilstand PCK 0,000            
Annet          
Ytelsesregulering: Variabel kompressor Variabel innendørs vannflyt   For luft-vann-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning ute     m3/h
  Variabel innendørs temperatur regulering   For vann- eller brine-vann-varmepumper: Nominell brine- eller vanngjennomstrømning, varmeveksler, ute   1,041 m3/h
Lydeffektnivå, inne/ute LWA 51 dB          
Årlig energiforbruk QHE 2386 kWh          

 

Model GEO 9
Luft-vann-varmepumpe Nei
Vann-vann-varmepumpe Nei
Brine-vann-varmepumpe Ja
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Utstyrt med supplerende forsyningsanlegg Ja
Varmepumpeanlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel av årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt (*) Prated 9,05 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 232 %
*Angitt varmeytelse for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj   Angitt effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 8,01 kW   Tj = -7 °C COPd 4,42  
Tj = +2 °C Pdh 4,87 kW   Tj = +2 °C COPd 5,33  
Tj = +7 °C Pdh 3,13 kW   Tj = +7 °C COPd 5,96  
Tj = +12 °C Pdh 1,39 kW   Tj = +12 °C COPd 5,96  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 9,05 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,16  
     
Tj = temperaturgrense for drift Pdh       Tj = temperaturgrense for drift COPd    
For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     For luft-vann-varmepumper: Temperaturgrense for drift     °C
Syklusintervallytelse for oppvarming Pcych       Syklusintervallytelse      
Koeffisient for effektivitetstap Cdh 0,94-0,99     Temperaturgrense for vannoppvarming WTOL   °C
EL-forbruk i andre tilstander enn aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlegg
Slukket tilstand POFF 0,010     Nominell nytteeffekt Psup 0 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,015            
Standbytilstand PSB 0,010     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusoppvarmingstilstand PCK 0,010            
Annet          
Ytelsesregulering: Variabel kompressor Variabel innendørs vannflyt   For luft-vann-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning ute     m3/h
  Variabel innendørs temperatur regulering   For vann- eller brine-vann-varmepumper: Nominell brine- eller vanngjennomstrømning, varmeveksler, ute   1,53 m3/h
Lydeffektnivå, inne/ute LWA 53 dB          
Årlig energiforbruk QHE   kWh          

 

COP - GEO 3

COP er i henhold til EN14511 ved 100% kapasitet (3.0 kW) for 0/35°C brine/vann og flyt brine 0.66 m3/h (0.19 l/s) og vann 0.52 m3/h (0.14 l/s). Brine 30% ethylenglykol. 

For kurvene 0/25°C, 0/35°C og 0/45°C er flyt fastholdt svarende til 0/35°C 100% og fremløpstemperaturen samt brinetemperaturen til fordamperen er fastholdt iht. EN14825. 

Varmeytelsen PH er proporsjonal med kompressorens omdreininger.

COP - GEO 6

COP er i henhold til EN14511 ved 100% kapasitet (6.0 kW) for 0/35°C brine/vann og flyt brine 1.4 m3/h (0.39 l/s) og vann 1.0 m3/h (0.29 l/s). Brine 30% ethylenglykol.

Varmeytelsen PH er proporsjonal med kompressorens omdreininger.

COP - GEO 9

Testet i henhold til EN14825 

COP - GEO 3

COP er i henhold til EN14511 ved 100% kapasitet (3.0 kW) for 0/35°C brine/vann og flyt brine 0.66 m3/h (0.19 l/s) og vann 0.52 m3/h (0.14 l/s). Brine 30% ethylenglykol. 

For kurvene 0/25°C, 0/35°C og 0/45°C er flyt fastholdt svarende til 0/35°C 100% og fremløpstemperaturen samt brinetemperaturen til fordamperen er fastholdt iht. EN14825. 

Varmeytelsen PH er proporsjonal med kompressorens omdreininger.

COP - GEO 6

COP er i henhold til EN14511 ved 100% kapasitet (6.0 kW) for 0/35°C brine/vann og flyt brine 1.4 m3/h (0.39 l/s) og vann 1.0 m3/h (0.29 l/s). Brine 30% ethylenglykol.

Varmeytelsen PH er proporsjonal med kompressorens omdreininger.

Front
1. Returløp brine
2. Turløp brine
3. Returløp sentralvarme

Bunn
1. Returløp brine
2. Turløp brine
3. Turløp sentralvarme
4. Returløp sentralvarme

Betjeningen av Compact P Nordic skjer via det tilhørende CTS 700 touch panelet. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 700 leveres med grunninnstilling, og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Touch panelet skal plasseres på et tørt og frostfritt sted med ca. 1,5 m avstand fra gulv og 0,5 m avstand fra hjørner. Vi anbefaler ikke å plassere panelet på en yttervegg eller i soner med mye sol.

Veiledningen i betjeningen av CTS 700 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

1 Fordamper
2 Serviceventil for lavtrykk
3 Lavtrykkspressostat
4 Kompressor
5 Høytrykspressostat
6 Kondensator
7 Ekspansjonsventil
8 Skueglass med fuktighetsindikatorr
9 Serviceventil for høytrykk
10 Combifilter
11 Samleflate 1”
12 Flexslange
13 Påfyllingskran
14 Stengeventil
15 Smussfilter
16 Sikkerhetsventil 3,5 bar
17 Manometer
18 Kulekran
19 Sirkulasjonspumpe 130 mm
20 Miljøpressostat 0,6/1,1 bar
21 Flexslange 10 mm
22 Ekspansjonsbeholder 8 L
23 Automatutlufter 3/8”
24 EL-patron 2 kW
25 Temperaturføler T1 maks. 45°C (sentralvarme)
26 Sikkerhetsventil 2,5 bar
27 Samleflate 3/4”
28 Overstrømsventil
45 Temperaturføler T4 (brineføler)
46 Temperaturføler T3 (uteføler)

Funksjonsoversikt CTS 700 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

4 nivåer Styringen er delt i 4 nivå: Bruker/Superbruker/Installatør/Fabrikk som har forskjellige muligheter for de enkelte nivå.  +
Ukeplan Det er muligheter for å programme sitt eget ukeprogram.  +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor. Brukervalg 2 har høyere prioritet enn Brukervalg 1. +
Brukervalg 2 ut Når brukervalg 2 er aktiv, gis det samtidig et utgangssignal.  +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer og logg på alarmer fra de siste 14 døgn. +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dager). Kan innstilles til 30/90/180/360 dager.  +
Bypass Ved bypass av uteluften reduseres varmegjenvinningen slik at den ønskelige tilluftstemperaturen kan opprettholdes vår, sommer og høst.  +/-
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2 -føler til og fra.  +
Fuktstyring Gir mulighet for å velge for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
CO2 styring Gir mulighet for å velge høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2 -nivå.  -
Luftskifte Gir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Nattsenking Muligheter for å stille inn lavere ventilasjon, temperatur og varmtvann om natten.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Ved sviktende varmesystem slås aggregatet automatisk av for å unngå ytterligere nedkjøling og for å unngå frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet til å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• TPanel (rumføler)
• T3 AVTREKK (avtrekksluft)
+
Luftmengde Muligheter for trinnløs innstilling av luftmengde fra 20 til 100%.  +
Sommer/vinter drift Aggregatet skifter automatisk mellom sommer/vinterdrift.  +
Legionella beskyttelse Det kan velges en ukedag eller fast dag i måneden hvor bruksvannstemperaturen heves til 65°C mellom kl. 01.00-06.00.  +
Brannalarm Mulighet for å koble til branntermostat, røykedetektorer og andre brannalarmer. Ved alarm lukkes røykspjeldet (om installert) og aggregatet stopper.  +
Felles alarm Utgang som angir alarmtilstand i aggregatet.  +
Kjøling Via bypass eller varmepumpe. Varmepumpen har reversibel krets, det vil si at aggregatet kan kjøle ned istedenfor å varme opp tilluften. Man kan også velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste entilasjonstrinn under kjøling. Via ukeprogram er det også muligheter for å sette opp nattkjøling.  +
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannbatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 -
Eksternt EL - varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når lukkespjeld er montert.  +
Eksternt nettverk Muligheter for å tilslutte aggregatet til et eksternt nettverk.  +
Nullstilling Gir mulighet for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene. +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk). +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy