Compact P Nordic - CTS602 styring

Compact P Nordic er et modulbasert kompaktanlegg. Det betyr at vi kan tilby flere forskjellige løsninger til de mange ulike behov.

Compact P Nordic er spesielt utviklet til det norske markedet. Compact P Nordic er derfor utstyrt med en rustfast beholder for å kunne håndtere den norske vannkvaliteten. Den har også et innebygget forvarmebatteri til oppvarming av uteluften i årets kalde perioder. Denne oppvarmingen beskytter anlegget mot blant annet tilisning som kan oppstå grunnet kondens i motstrømsveksleren. Compact P Nordic kan kun kjøpes gjennom Nilan Norge eller våre forhandlere.

Den første brikken i Compact P Nordic-puslespillet er alltid Compact P Nordic anlegget – basisdelen. Compact P Nordic er en ventilasjons-/og varmeløsning som kombinerer ventilasjon, varmegjenvinning og produksjon av varmtvann. Dermed sikres en konstant utskiftning av luften i huset, hvor støv, lukt og fukt skiftes ut med et behagelig og sunt inneklima. Når det er varmere i huset enn utenfor, blir det ledet kald luft direkte inn i huset via en bypass-funksjon.

Dersom det ønskes en totalløsning, som også varmer opp huset gjennom sentralvarmesystemet, er Compact P med uteluft eller jordvarmepumpe et meget godt valg.

Compact P Nordic er dessuten, som et av få kompaktanlegg i verden, passivhus sertifisert takket være dens høye effektivitetsnivå. 

 

Compact P Nordic er en energieffektiv total inneklimaløsning til alle former for lavenergihus, familieboliger, leiligheter og mindre kontorlokaler med et ventilasjonsbehov på opptil 325 m3/h. Compact P har en 180 l rustfast varmtvannsbeholder og sirkulasjonspexrør.

Compact P Nordic gjenvinner energien i avtrekksluften med en høyeffektiv motstrømsveksler. Den restenergien som ikke blir benyttet, utnyttes av varmepumpen til å produsere varmt tappevann og til ytterligere oppvarming av tilluften.

Varmepumpen har reversibel kjølekrets, det vil si at aggregatet om sommeren kan kjøle tilluften med opptil 10 °C. Kjølingen virker ikke som et vanlig airconditionsanlegg på grunn av det lave luftskiftet, men ved å nedkjøle og avfukte tilluften oppnås et mer behagelig inneklima.

Compact P Nordic har innebygget forvarmer til frostsikring av motstrømsveksleren. 

Dimensjoner (BxDxH) 900 x 610 x 2000 mm
Vekt 180 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Viftetype EC, hastighetskonstant
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Ekstern lekkasje < 1,4% (*3)
Intern lekkasje < 1,1 % (*4)
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 2,2 kW / 9,6 A (1*) // 3,4 kW / 14,8 A (2*)
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3 W
Omgivelsestemperatur 1,2 kW

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1 Ved ± 250 Pa og 265 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2 Ved ± 100 Pa og 265 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

Topcover

For å skjule kanalføring over aggregatet tilbyr Nilan et tildekningscover i hvitlakkert alu-zink (RAL 9016).

Sol

Ekstra solspiral på 0,7 m2 i varmtvannsbeholderen kan tilsluttes en solfanger på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

Datablad
Compact P Nordic

Brosjyrer
Ventilasjons- og inneklimaløsninger

Datablad tilbehør
Kjøkkenhetteløsninger​
Varmebatterier

Montasjeveiledninger
Compact P Nordic med CTS602 styring HMI Touch-panel

Brukerveiledninger
Compact P Nordic med CTS602 styring HMI Touch-panel

Softwarevejledninger
Compact P Nordic med CTS602 styring HMI Touch-panel

Passivhus sertifikat
Compact P Passivhus-sertifisering (92m3)
Compact P Passivhus-sertifisering (172m3)

Case stories
Compact P Nordic Geo 3 i plusshus

 

Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vannoppvarming gjennomsnittlig klima 94 %
Årlig EL-forbruk - gjennomsnittlig klima 1081 kWh/annum
Temperaturinnstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektnivå LWA 46 dB(A)
Vannvarmeren kan fungere utenfor spissbelastningsperioder (Smart-grid) Nei
Forholdsregler ved montering, installasjon og vedlikehold Se monteringsveiledning
Energieffektivitet ved vannoppvarming kaldt klima 94 %
Energieffektivitet ved vannoppvarming varmt klima 94 %
Årlig EL-forbruk - kaldt klima 1081 kWh/annum
Årlig EL-forbruk - varmt klima 1081 kWh/annum

 

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Compact P tilbys også i XL-utgave, som kan levere en luftmengde på 415 m3/h ved 100 Pa

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad som funksjon av volumestrøm qv [m3/h] for aggregat med motstrømsvarmeveksler.

Temperaturvirkningsgrad iht. EN13141-7 (2°C / 20°C).

NB! Temperaturvirkningsgraden, er for motstrømsveksleren alene (uten varmepumpedrift)

Lyddata

Lyddata er for luftmengde [qv] = 210 m3/h og eksternt trykktap [Pt, ext] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og volumestrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkslufttemperatur = 21°C

COP iht. EN14511 er utregnet for varmepumpe og motstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av volumestrøm qv [m3/h] og utelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, avtrekksluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom Compact P til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekt, som blir borte uten varmegjenvinning ved den gitte volumestrøm.

Tappevann

Tappevolum i liter Vmax [L] fra Compact P Nordic beholder, som funksjon av tappevannstemperatur [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Tilslutninger
1. Avkastluft
2. Tilluft
3. Uteluft
4. Avtrekk
12. Kaldtvann
13. Varmtvann
14. Suppleringsspiral returløp
15. Suppleringsspiral fremløp

Betjeningen av Compact P Nordic skjer via det tilhørende CTS 602 touch panelet. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling, og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Touch panelet skal plasseres på et tørt og frostfritt sted med ca. 1,5 m avstand fra gulv og 0,5 m avstand fra hjørner. Vi anbefaler ikke å plassere panelet på en yttervegg eller i soner med mye sol.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

4 nivåer Styringen er delt i 4 nivå: Bruker/Superbruker/Installatør/Fabrikk som har forskjellige muligheter for de enkelte nivå.  +
Ukeplan Det er muligheter for å programme sitt eget ukeprogram.  +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt
eller PIR-sensor. Brukervalg 2 har høyere prioritet enn Brukervalg 1.
+
Brukervalg 2 ut Når brukervalg 2 er aktiv, gis det samtidig et utgangssignal.  +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer og logg på alarmer fra de siste 14 døgn. +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dager). Kan innstilles til 30/90/180/360 dager.  +
Bypass Ved bypass av uteluften reduseres varmegjenvinningen slik at den ønskelige tilluftstemperaturen kan opprettholdes vår, sommer og høst.  +/-
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2 -føler til og fra.  +
Fuktstyring Gir mulighet for å velge for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
CO2 styring Gir mulighet for å velge høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2 -nivå  -
Luftskifte TGir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Nattsenking Muligheter for å stille inn lavere ventilasjon, temperatur og varmtvann om natten.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Ved sviktende varmesystem slås aggregatet automatisk av for å unngå ytterligere nedkjøling og for å unngå frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet til å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• TPanel (rumføler)
• T3 AVTREKK (avtrekksluft)
+
Luftmengde Muligheter for trinnløs innstilling av luftmengde fra 20 til 100%.  +
Sommer/vinter drift Aggregatet skifter automatisk mellom sommer/vinterdrift.  +
Legionella beskyttelse Det kan velges en ukedag eller fast dag i måneden hvor bruksvannstemperaturen heves til 65°C mellom kl. 01.00-06.00.  +
Brannalarm Mulighet for å koble til branntermostat, røykedetektorer og andre brannalarmer. Ved alarm lukkes røykspjeldet (om installert) og aggregatet stopper.  +
Felles alarm Utgang som angir alarmtilstand i aggregatet  +
Kjøling Via bypass eller varmepumpe. Varmepumpen har reversibel krets, det vil si at aggregatet kan kjøle ned istedenfor å varme opp tilluften. Man kan også velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling. Via ukeprogram er det også muligheter for å sette opp nattkjøling.  +
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannbatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 -
Eksternt EL - varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når lukkespjeld er montert.  +
Eksternt nettverk Muligheter for å tilslutte aggregatet til et eksternt nettverk.  +
Nullstilling Gir mulighet for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene. +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk). +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy