Compact P Nordic AIR 9+

Compact P Nordic AIR 9+ har alle de samme funksjonene, fordelene og mulighetene som Compact P Nordic har, men kan i tillegg utnytte uteluften til oppvarming av boligen.

Compact P Nordic AIR 9+ er spesielt utviklet til det norske markedet. Løsningen er derfor utstyrt med en rustfast beholder for å kunne håndtere den norske vannkvaliteten. Den har også et innebygget forvarmebatteri til oppvarming av uteluften i årets kalde perioder. Denne oppvarmingen beskytter anlegget mot tilisning grunnet kondens i motstrømsveksleren. 

Med Compact P Nordic AIR 9+ blir boligen selvforsynt med vedvarende energi, og det er ikke lengre nødvendig å benytte andre energikilder. Compact P Nordic AIR 9+ er et miljøriktig valg til deg som ønsker å benytte vedvarende energi til oppvarming av boligen og høste fordelene i form av et godt og sunt inneklima.

Anlegget er utstyrt med en uteluftvarmepumpe, AIR 9+, som settes opp ute. Varmepumpen opptar energien fra uteluften og omsetter energien til varme som brukes til oppvarming av sentralvarmevann til radiatorer eller til gulvvarme i hele boligen. 

Compact P Nordic AIR 9+ har de samme fordeler og funksjoner som Compact P Nordic , men har ytterligere en luft/vann varmepumpe integrert. Denne skal tilsluttes til vannbåren gulvvarme eller lavtemperatur-radiatorer, for sentral oppvarming av huset.

Løsningen består av en integrert innedel i Compact P Nordic samt en utedel som er enkel å koble til. AIR 9+ har reversibel varmepumpe og kan også benyttes til kjøling.

Air 9 er meget lydsvak og kan derfor plasseres uten sjenanse for sine omgivelser. Om sommeren når det det kun er behov for oppvarming av bruksvann er viftene i tillegg dempet, og dette bidrar til at lyden dempes. Denne begrensningen trer i kraft ved en utetemperatur på mer enn 15C og begrenser kompressorytelsen til maks 60%. Disse innstillingene kan også innstilles individuelt ved behov.

Tekniske spesifikasjoner Compact P AIR 9+

Dimensjoner (innedel) (B x D x H) - Integrert i Compact P 550 x 300 x 1100 mm
Vekt (Compact P + innedel) (202 + 55 kg) 257 kg
Styring CTS 602
Dimensjoner (utedel) (B x D x H) 940 x 742 x 1263 mm
Vekt (utedel) 165 kg
Tilførselsspenning (innedel) 3 x 400 (3 x 230V), N, PE, 16A, 50 Hz
PMAX (innedel) 6,1 kW
Sikringsstørrelse (innedel) 16 A
Standby el-forbruk 2,5 W
El-suppleringsvarme 2 x 3 kW
Bufferbeholder (integrert) 50 L

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Topcover

For å skjule kanalføring over aggregatet tilbyr Nilan et tildekningscover i hvitlakkert alu-zink (RAL 9016).

Sol

Ekstra solspiral på 0,7 m2 i varmtvannsbeholderen kan tilsluttes en solfanger på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Model AIR 9+
Luft-vann-varmepumpe Ja
Vann-vann-varmepumpe Nei
Brine-vann-varmepumpe Nei
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Utstyrt med supplerende forsyningsanlegg Ja
Varmepumpeanlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Temperaturstyring  
Model CTS602
Klasse 2
Andel av årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt (*) Prated 5,21 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 206 %
*Angitt varmeytelse for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj   Angitt effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 4,79 kW   Tj = -7 °C COPd 3,20  
Tj = +2 °C Pdh 2,88 kW   Tj = +2 °C COPd 4,95  
Tj = +7 °C Pdh 1,90 kW   Tj = +7 °C COPd 6,53  
Tj = +12 °C Pdh 2,12 kW   Tj = +12 °C COPd 9,69  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 5,21 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 2,83  
     
Tj = temperaturgrense for drift Pdh 0     Tj = temperaturgrense for drift COPd 0  
For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vann-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     For luft-vann-varmepumper: Temperaturgrense for drift   -22 °C
Syklusintervallytelse for oppvarming Pcych       Syklusintervallytelse      
Koeffisient for effektivitetstap Cdh 0,94-0,99     Temperaturgrense for vannoppvarming WTOL 45 °C
EL-forbruk i andre tilstander enn aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlegg
Slukket tilstand POFF 0,01     Nominell nytteeffekt Psup 6 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,005            
Standbytilstand PSB 0,01     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusoppvarmingstilstand PCK 0            
Annet          
Ytelsesregulering: Variabel kompressor Variabel innendørs vannflyt   For luft-vann-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning ute   3000 m3/h
  Variabel kompressor Variabel innendørs vannflyt   For vann- eller brine-vann-varmepumper: Nominell brine- eller vanngjennomstrømning, varmeveksler, ute     m3/h
Lydeffektnivå, inne/ute LWA 46 dB          
Årlig energiforbruk QHE 1464 kWh          

 

Lyd

Lyden fra AIR udedelen forplanter sig afhængig af placeringen omkring huset, samt hvilket underlag den står på, og hvad der er omkring den. 
Nedenstående er målt for hårdt underlag.

Lydeffekt LWA dB(A) 7/6 °C - 30/35 °C = 46 dB(A) i hht. EN14511, EN 12102, EN3743/1 samt Ecodesign 811/2013 og 813/2013.

Lydtryk LpA dB(A) beregnet i hht. EN13487:2003

Afstand i meter 1 2 6 10 21
Placering faktor 2 38 32 22 18 12
Placering faktor 4 41 35 26 21 15
Placering faktor 8 44 38 28 24 18


 

Alle mål er angivet i mm

Betjeningen av Compact P Nordic skjer via det tilhørende CTS 602 touch panelet. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling, og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Touch panelet skal plasseres på et tørt og frostfritt sted med ca. 1,5 m avstand fra gulv og 0,5 m avstand fra hjørner. Vi anbefaler ikke å plassere panelet på en yttervegg eller i soner med mye sol.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

18 Samleflate 1”
19 Flexslange 1”
20 Avsperringsventil
21 P1 sirkulasjonspumpe 130 mm
23 El-suppleringsvarme 2 x 3 kW
24 Temperaturføler T18 (sentralvarme)
25 Flexslange 10 mm
26 Automatutlufter
27 Ekspansjonsbeholder 8 liter
28 Manometer
29 Sikkerhetsventil 2,5 bar
31 P2 sirkulasjonspumpe
33 Samleflate 3/4”
34 Samleflate 3/4”
37 Påfyllingskran
39 Avsperringsventil
43 3-veis ventil
44 Temperaturføler T21
45 Temperaturføler T22
50 Temperaturføler fordamper
52 Temperaturføler T16
53 Temperaturføler T17

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

4 nivåer Styringen er delt i 4 nivå: Bruker/Superbruker/Installatør/Fabrikk som har forskjellige muligheter for de enkelte nivå.  +
Ukeplan Det er muligheter for å programme sitt eget ukeprogram.  +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt
eller PIR-sensor. Brukervalg 2 har høyere prioritet enn Brukervalg 1.
+
Brukervalg 2 ut Når brukervalg 2 er aktiv, gis det samtidig et utgangssignal.  +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer og logg på alarmer fra de siste 14 døgn. +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dager). Kan innstilles til 30/90/180/360 dager.  +
Bypass Ved bypass av uteluften reduseres varmegjenvinningen slik at den ønskelige tilluftstemperaturen kan opprettholdes vår, sommer og høst.  +/-
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2 -føler til og fra.  +
Fuktstyring Gir mulighet for å velge for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
CO2 styring Gir mulighet for å velge høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2 -nivå  -
Luftskifte Gir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Nattsenking Muligheter for å stille inn lavere ventilasjon, temperatur og varmtvann om natten.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Ved sviktende varmesystem slås aggregatet automatisk av for å unngå ytterligere nedkjøling og for å unngå frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet til å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• TPanel (rumføler)
• T3 AVTREKK (avtrekksluft)
+
Luftmengde Muligheter for trinnløs innstilling av luftmengde fra 20 til 100%.  +
Sommer/vinter drift Aggregatet skifter automatisk mellom sommer/vinterdrift.  +
Legionella beskyttelse Det kan velges en ukedag eller fast dag i måneden hvor bruksvannstemperaturen heves til 65°C mellom kl. 01.00-06.00.  +
Brannalarm Mulighet for å koble til branntermostat, røykedetektorer og andre brannalarmer. Ved alarm lukkes røykspjeldet (om installert) og aggregatet stopper.  +
Felles alarm Utgang som angir alarmtilstand i aggregatet.  +
Kjøling Via bypass eller varmepumpe. Varmepumpen har reversibel krets, det vil si at aggregatet kan kjøle ned istedenfor å varme opp tilluften. Man kan også velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling. Via ukeprogram er det også muligheter for å sette opp nattkjøling.  +
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannbatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 -
Eksternt EL - varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når lukkespjeld er montert.  +
Eksternt nettverk Muligheter for å tilslutte aggregatet til et eksternt nettverk.  +
Nullstilling Gir mulighet for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene. +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk). +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy