Kompaktløsning

Med Nilans Compact P Nordic-serie kan du kombinere ventilasjon med aktiv og passiv varmegjenvinning, produksjon av varmtvann, kjøl og oppvarming i en total inneklimaløsning. Vi har utviklet en serie av anlegg med forskjellige funksjoner og valgmuligheter slik at du selv kan sette sammen din egen løsning basert på din bolig og behov.

Compact P Nordic-serien består av ytterst effektive kompaktanlegg med en høy virkningsgrad. Anleggene kan dekke størstedelen av boligens energiforbruk til oppvarming og produksjon av varmtvann ved å utnytte energien i avtrekksluften. Dermed oppnår man en markant redusering av boligens energiomkostninger, som igjen gir en god driftøkonomi. Kombinert med lang levetid blir dette en god investering med kort tilbakebetalingstid. 


Modeller

Compact P Nordic - CTS602 styring

Ventilasjonsbehov på opptil 300 m3/h

Les mer

Compact P Nordic - CTS700 styring

Ventilasjonsbehov på opptil 300 m3/h

Les mer

Compact P Nordic AIR 9

Ventilasjonsbehov på opptil 300 m3/h

Les mer

Compact P Nordic AIR 9+

Ventilasjonsbehov på opptil 300 m3/h

Les mer

Compact P Nordic EK

Ventilasjonsbehov på opptil 300 m3/h

Les mer

Compact P Nordic GEO

Ventilasjonsbehov på opptil 300 m3/h

Les mer

Compact S

Ventilasjonsbehov på opptil 375 m3/h

Les mer

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy