FAQ  

Her har vi samlet noen av de mest spurte spørsmålene vi får om ventilasjon-/ og varmeløsninger og delt disse opp i fem kategorier.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, så ta gjerne kontakt med en av våre forhandlere eller ring direkte til oss på telefon: 99 49 55 55.

Du kan velge mellom følgende emner:

Generelt om ventilasjonsanlegg og varmegjenvinning

Til toppen

Hvordan fungerer et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning?

Et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning suger ut varm og fuktig luft ut fra kjøkken, badet og soverom, og utnytter energien herfra til oppvarming av den friske innblåsningsluften.

Tilbake

Hva er varmegjenvinning?

Varmegjenvinning i et ventilasjonsanlegg er overførsel av energi fra luft som suges ut av boligen, til den friske luften som blåses inn i boligen. Denne overførselen skjer i en varmeveksler. Varmevekslerern kan være en motstrømsveksler (passiv gjenvinning) eller en varmepumpe (aktiv gjenvinning).

Tilbake

Hva er aktiv varmegjenvinning? 

En aktiv varmegjenvinning foregår via en varmepumpe. Varmepumpen skaper gjenvinningen i et system tilsvarende et kjøleskap. Kjøleskapet krever at det tilføres strøm til en kompressor for at varmepumpen skal fungere. Aktiv varmegjenvinning er optimalt i flere sammenhenger, blant annet fordi varmepumpen kan brukes til å produsere varmtvann til boligen også.

Tilbake

Hva er passiv varmegjenvinning?

Ved en passiv varmegjenvinning skjer varmeoverførselen uten tilførsel av ekstra energi.

Tilbake

Er et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning det samme som en varmepumpe?

Nei, det er ikke det samme som en varmepumpe. Gjenvinningen i ventilasjonsanlegget kan være av forskjellige typer, enten passiv (motstrømsveksler) eller aktiv (varmepumpe).

Til toppen

Hvordan fungerer en luft/luft varmepumpe?

En luft/luft varmepumpe består av en ute-/og en innedel. Utedelen monteres som oftest på yttersiden av husveggen, mens innedelen monteres i et av husets største rom (for eks. kjøkken/stue). Utedelen tar opp energien fra uteluften og via varmepumpen overføres denne energien til innedelen som fordeler varmen til huset via en ventilator.

Tilbake

Hvordan fungerer en luft/vann varmepumpe?

En luft/vann varmepumpe består av en ute-/innedel. Utedelen monteres som regel ved yttervegg, mens innedelen monteres i vaskerom/teknisk rom. Utedelen tar opp energien fra uteluften og via en varmepumpe overføres denne energien til innedelen som fordeler varmen til huset via sentralvarmesystemet (gulvvarme).

Tilbake

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe (væske/vann)?

En væske/vann varmepumpe kalles en jordvarmepumpe. Denne jordvarmepumpen henter energien fra enten et borrehull eller nedgravd slangesystem (kollektorslange). Disse jordslangene er forbundet med en jordvarmepumpe som pleier å plasseres på vaskerommet/teknisk rom. Energien fra jorden tas opp i væsken i jordslangesystemet som via jordvarmepumpen overføres direkte til sentralvarmesystemet (gulvvarmen) eller en varmtvannsbeholder.

Tilbake

Kan et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning installeres i alle slags boliger?

Ja, men det kan være at man må ta spesielle hensyn. Som for eksempel hvor godt boligen er isolert, om det finnes en peis i huset og hvilke oppvarmingsformer det tidligere har vært. Derfor bør du alltid i samråd med en av våre autoriserte forhandlere vurdere hvilket anlegg som best passer ditt behov.

Tilbake

Kan jeg også få kjølt ned boligen med et anlegg fra Nilan?

De aller fleste av våre anlegg kan innstilles på kjøledrift slik at frisk, kjølig og avfuktet luft strømmer inn i boligen. Kjøledriften må dog ikke forveksles med et ordentlig aircondition anlegg. Et Nilan anlegg med kjølefunksjon vil maksimalt kunne senke innblåsingstemperaturen med 8 grader i forhold til utetemperaturen. Innetemperaturen vil føles kjøligere enn den er fordi den er avfuktet.

Tilbake

Hvordan kan et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning forbedre mitt inneklima?

Et menneske avgir cirka to liter væske i døgnet gjennom å puste og svette. Fuktigheten i luften endrer seg fordi vi bader/dusjer, vi lager mat og vi vasker tøy. Alt dette er med på å påvirke og skape et dårlig inneklima i vår bolig. Et ventilasjonsanlegg fra Nilan fjerner støv, emmisjoner, fukt og lukt fra boligen og tilfører frisk luft hele dagen og senker luftfuktigheten i boligen. En av fordelene av dette er at hustøvmiddene, som er en av de hyppigste årsakene til allergi, ikke kan overleve ved en luftfuktighet på under 45%.

Tilbake

Hva hvis jeg har allergi?

De fleste som har allergi opplever betydelige forandringer etter å ha fått installert et ventilasjonsanlegg fra Nilan fordi inneklimaet forbedres. På de fleste av våre anlegg kan det monteres et pollenfilter som sikrer at pollen fjernes slik at du påvirkes i minst mulig grad innendørs.

Tilbake

Hvor mye støyer et anlegg?

Det er forskjell på et ventilasjonsanlegg med aktiv og passiv gjenvinning. Ventilasjonsanlegg med motstrømsveksler støyer generelt sett litt mindre enn anlegg med varmepumpe. Støyen fra et anlegg med varmepumpe kan sammenlignes med et kjøleskap.

Tilbake

Hvor stort er et anlegg?

Det er veldig forskjellig og avhenger av hvilket anlegg du velger. De største anlegg er ikke større enn et høyskap/kjøleskap og kan plasseres på loftet eller henges på veggen i vaskerom/teknisk rom.

Tilbake

Når anlegget ikke virker som det skal

Til toppen

Hvem kontakter jeg?

Kontakt forhandleren som du har kjøpt anlegget fra.

Tilbake

Hvorfor blåser ventilasjonsanlegget kald luft inn?

Veldig lave utetemperaturer gir risiko for rim på motstrømsveksleren i anlegget. Dette er naturlig i et ventilasjonsanlegg med en høy varmegjenvinning.

Avtrekksluften inneholder en høy fuktighet som blant annet stammer fra kjøkken og baderom. Rimdannelsen oppstår når den kalde uteluften og den fuktige avtrekksluften møtes i veksleren. Her vil fukten sette seg som rim i veksleren og med tiden vil det bare dannes mer og mer rim. Denne rimdannelsen SKAL fjernes jevnlig og styres automatisk av CTS 600-602 styringen. Under avrimningen kan det derfor forekomme en litt lavere innblåsningstemperatur enn under normal bruk av anlegget.

Avrimningsfunksjonen skjer altså helt automatisk når det er behov for dette. Kort fortalt så leder man den friske luften utenom motstrømsveksleren ved å åpne for by-pass spjeldet. Herfra utnytter man den varme avtrekksluften til å avrime motstrømsveksleren. Åpningen av by-pass spjeldet ses ved at lysioden på betjeningspanlet lyser. I ekstreme tilfeller kan det være risiko for at motstrømsveksleren ikke oppnår en tilfredstillende avrimning og det stille og rolig kan dannes så mye rim at varmeveksleren lukkes helt til. Dette skjer heldigvis svært sjeldent og oppstår ofte fordi det er noe annet som er galt.

Hvis ventilasjonsanlegget er korrekt montert, og ventilasjonskanalene er isolert korrekt vil man meget sjeldent oppleve at dette er noe problem. Hvis det allikevel skulle skje, kan varmeveksleren tas ut av ventilasjonsanlegget og skylles med varmt vann.

Dersom det er ønskelig å holde en jevn tilluftstemperatur kan anlegget monteres med et ettervarmebatteri. Denne kobles sammen med den primære varmekilden i huset og betjenes fra anleggets betjeningspanel.

Ønsker du mer informasjon om ovenstående, er du velkommen til å kontakte oss på post@nilan.no eller ringe oss på telefon 99 49 55 55. Ved henvendelser om eksisterende anlegg, så er det fint om du kan opplyse oss om
følgende:

  • Anleggstype
  • Serienummer
  • Software – versjon

Tilbake 

Økonomi

Til toppen

Hva koster et Nilan anlegg?

Det kommer helt an på hva slags anlegg du velger. Uteluftvarmepumper krever for eksempel ikke den samme investeringen som et jordvarmeanlegg. Kontakt en av våre autoriserte forhandlere for å få et tilbud som passer ditt behov.

Tilbake

Hvor mye strøm bruker et ventilasjonsanlegg?

Strømforbruket avhenger av hvilket anlegg du velger. Våre anlegg varierer i bruk fra 300-2000kWh om året. Du kan se strømforbruket for de enkelte anlegg i våre datablad(på dansk).

Tilbake

Hvor mye kan jeg spare på strømregningen med et anlegg fra Nilan?

Det kommer an på hvilket anlegg du velger, hvor godt boligen er isolert og hvilken oppvarmingsform du tidligere har hatt. Et jordvarmeanlegg kan for eksempel halvere strømregningen i forhold til elektriske ovner.

Tilbake

Hvor lang levetid har et anlegg fra Nilan?

Det kommer an på hvilket anlegg det er snakk om. De fleste anlegg har en levetid på ca. 20 år.

Tilbake

Hvem skal jeg kontakte?

Til toppen

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ønsker å kjøpe et Nilan anlegg skal du kontakte en av våre autoriserte forhandlere. De vil sørge for at du finner det anlegget som passer til ditt behov.

Tilbake

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål vedrørende mitt Nilan anlegg?

Kontakt den forhandleren du har kjøpt anlegget av.

Tilbake

Hvem ringer jeg til når anlegget mitt ikke fungerer?

Er anlegget innenfor garantiperioden skal du kontakte den forhandleren som du har kjøpt anlegget av. Er anlegget utenfor garantiperioden kan du henvende deg til våre servicepartnere.

Tilbake

Hvem ringer jeg til når jeg vil ha innregulert mitt anlegg?

Ta kontakt med din nærmeste forhandler eller den du har kjøpt anlegget fra.

Tilbake

Hvem ringer jeg til hvis jeg vil ha en gjennomgang av mitt anlegg?

Ta kontakt med den forhandleren du har kjøpt anlegget fra. De kan gi deg en gjennomgang av hvordan anlegget virker og hvordan det skal betjenes.

Tilbake

Service, montering og vedlikehold

Til toppen

Kan jeg selv montere anlegget mitt?

Ja, det kan du. Du kan finne montasjeveiledninger til de forskjellige anleggene på vår download-side. Vi anbefaler dog at du får en av våre autoriserte forhandlere til å foreta selve installasjonen og innreguleringen da dette kan være vanskelig å få til alene.

Tilbake

Hvordan vedlikeholder jeg anlegget?

Alle Nilan anlegg har et minimalt vedlikeholdsnivå. På hvilken måte anlegget skal vedlikeholdes på, avhenger av den modellen du velger. Du kan se hvordan du vedlikeholder de forskjellige anlegg i brukerveiledningene som du finner på vår download-side.

Tilbake

Hvor kan jeg kjøpe filter, og hvordan vet jeg hva slags type jeg trenger?

Du kan kjøpe filtre hos våre forhandlere eller ta direkte kontakt med oss på mail post@nilan.no eller ringe oss på telefon 99 49 55 55. Det er fint om du kan opplyse om hvilket anlegg det dreier seg om, og ca alder.

Tilbake

Når skal mitt anlegg innreguleres?

Når anlegget er ferdig montert så skal det innreguleres slik at det kjører med riktige luftmengder tilpasset dine behov.

Tilbake

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy