Avtrekk & tappevann

Et avtrekkssanlegg med aktiv varmegjenvinning utnytter energien i luften som trekkes ut av boligen og overfører den til varmtvannsbeholderen via en varmepumpe. Dermed forbrukes det vesentlig mindre energi til produksjon av varmtvann i forhold til en tradisjonell varmtvannsbereder.

Ved avtrekk fjernes støvpartikler, fukt og lukt fra boligen og det oppnås et sunt og behagelig inneklima. 

Modeller
 

 

VGU 180 EK

VGU 180 EK suger den dårlige fugtige luft ud af boligen fra blandt andet køkken, badeværelse og bryggers. Erstatningsluft tilføres boligen via ventiler i vinduer eller ydermure. 

Energien i udsugningsluften genanvendes til at opvarme boligen via vandbåren gulv- eller lavenergi radiatorer samt til produktion af det varme brugsvand. 

VGU180EK har en regulerbar ventilator der kan indstilles til at udsuge en luftmængde helt op til 325 m3/h.

Varmtvandsbeholderen i rustfrit stål har en volumen på 180 l, hvilket passer perfekt til en almindelig familie.

For at sikre at anlægget kan levere varme nok i meget kolde perioder leveres det med en indbygget 9 kW el-supplering til vandbåren rumopvarmning samt en 1,5 kW el-supplering til det varme brugsvand.

En af de store fordele ved VGU 180 EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe.

Dimensjoner (BxDxH) 600 x 600 x 1810 mm
Vekt 140 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmetap kabinett 3,07 W/K
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20 ×1,5 mm
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 1 W
Omgivelsestemperatur 0/+40 °C
Kjølemiddel R134a

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning - koldt klima

Model VGU 180EK
Luft-vand-varmepumpe Ja
Vand-vand-varmepumpe Nej
Brine-vand-varmepumpe Nej
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg Ja
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Ja

 

Temperaturstyring  
Model CTS602
Klasse 2
Andel af årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt (*) Prated 2,3 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 147 %
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj   Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 2,092 kW   Tj = -7 °C COPd 3,82  
Tj = +2 °C Pdh 2,103 kW   Tj = +2 °C COPd 3,94  
Tj = +7 °C Pdh 2,112 kW   Tj = +7 °C COPd 4,00  
Tj = +12 °C Pdh 2,096 kW   Tj = +12 °C COPd 3,95  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 2,077 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 3,68  
     
Tj = temperaturgrænse for drift Pdh 2,119 kW   Tj = temperaturgrænse for drift COPd 3,70  
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -6     For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift     °C
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych       Cyklusintervalydelse      
Loefficient for effektivitetstab Cdh 0,9     Temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL 52 °C
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlæg
Slukket tilstand POFF 0,0084     Nominel nytteeffekt Psup 9 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,0253            
Standbytilstand PSB 0,0084     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusopvarmningstilstand PCK 0            
Andet          
Ydelsesregulering: Variabel kompressor Variabel indendørs temperatur regulering   For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude   360 m3/h
 

Fast indendørs vandflow

Fast udendørs vandflow

  For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude     m3/h
Lydeffektniveau, inde LWA 58,2 dB          
Årligt energiforbrug QHE 2148 kWh          
Angivet forbrugsprofil   XL     Energieffektivitet ved vandopvarmning ŋwh 108 %
Dagligt elforbrug Qelec 7,212     Dagligt brændselsforbrug Qfuel   kWh
Årligt energiforbrug AEC 1557            

 

 

Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning - gennemsnitligt klima

Model VGU 180EK
Luft-vand-varmepumpe Ja
Vand-vand-varmepumpe Nej
Brine-vand-varmepumpe Nej
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg Ja
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Ja

 

Temperaturstyring  
Model CTS602
Klasse 2
Andel af årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt (*) Prated 2,5 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 105 %
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj   Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 2,078 kW   Tj = -7 °C COPd 3,59  
Tj = +2 °C Pdh 2,094 kW   Tj = +2 °C COPd 3,77  
Tj = +7 °C Pdh 2,109 kW   Tj = +7 °C COPd 3,97  
Tj = +12 °C Pdh 2,151 kW   Tj = +12 °C COPd 4,13  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 2,074 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 3,64  
     
Tj = temperaturgrænse for drift Pdh 2,119 kW   Tj = temperaturgrænse for drift COPd 3,70  
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -6     For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift     °C
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych       Cyklusintervalydelse      
Loefficient for effektivitetstab Cdh 0,9     Temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL 52 °C
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlæg
Slukket tilstand POFF 0,0084     Nominel nytteeffekt Psup 9 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,0253            
Standbytilstand PSB 0,0084     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusopvarmningstilstand PCK 0            
Andet          
Ydelsesregulering: Variabel kompressor Variabel indendørs temperatur regulering   For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude   360 m3/h
 

Fast indendørs vandflow

Fast udendørs vandflow

  For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude     m3/h
Lydeffektniveau, inde LWA 58,2 dB          
Årligt energiforbrug QHE 1732 kWh          
Angivet forbrugsprofil   XL     Energieffektivitet ved vandopvarmning ŋwh 108 %
Dagligt elforbrug Qelec 7,212     Dagligt brændselsforbrug Qfuel   kWh
Årligt energiforbrug AEC 1557            

Lyddata

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra VGU 180 EK beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Tilslutninger
1: Fraluft
2: Afkastluft

Betjeningen af VGU 180 EK sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy