Produktutvikling

Vårt arbeid med produktutvikling er sentrert rundt det som alltid har vært Nilans mål og drivkraft: Å skape fremtidens løsninger. Dette er et langsiktig fokus som er kombinert med stort "know how", og det er derfor ikke kun en nødvendighet, men også en realitet.

"First-movers" med stort "know-how"

Vår erfaring, "know-how" og tilpasningsdyktighet støtter opp under vår evne til å imøtekomme enhver kundes behov. Samtidig betyr vår langsiktige fokus at vi ofte er "first movers" når det kommer til nye tendenser og utvikling på markedet.

Vi deltar ofte i innovasjonsprosjekter og er på den måten er sterk medspiller når det kommer til å tenke utenfor boksen og fremover.

Vi ser kun løsninger og muligheter

Vi forsøker å finne muligheter, og ikke minst løsninger der andre kun ser begrensinger. Og dette er vår store fordel. 

Den evnen vi har til å tilpasse oss og utnytte vår kompetanse har sikret vår eksistens i alle år, og vi tror at det er veien å gå for å nå frem. Vi er en del av et marked som stadig forandrer og utvikler seg, og det er kun ved å imøtekomme og arbeide fremadrettet at vi kan sikre at våre anlegg er funksjonelle selv etter 30 år.

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy