Kvalitetssikring

Alle våre deler i ventilasjonsanlegg og varmepumper, fra plater til ventiler, blir testet gjennom hele produksjonsprosessen.

Alle anlegg testes i drift

Våre strenge kvalitetssikringsrutiner og driftstester sikrer at Nilan følger de kvalitetskrav som eksisterer på markedet. Vi går likevel ofte et skritt eller to videre i bestrebelsen på å leve opp til våre egne høye krav. Det er også derfor at vi kun har en reklamasjonsprosent på 0,8% på våre anlegg - et tall vi har som mål å halvere!

Stor erfaring betyr god ekspertise

Våre ansatte i produksjonen er utdannet spesielt til å produsere våre anlegg. Og nettopp det sikrer et høyt kompetansenivå og videreformidling av den ekspertisen som vi har oppnådd gjennom flere år. De ansatte vet og forstår hvorfor selv små detaljer er viktige, som for eksempel at det ikke må komme støv inn i kjølesystemet da dette kan ødelegge hele anlegget.

Læring og forbedring i konstant fokus

Vi vet at ingen er feilfrie, og vi ønsker å forbedre oss der vi faktisk kan bli bedre. Med andre ord, vi arbeider konstant med å forbedre vår virksomhet som helhet og ikke minst forbedre kvaliteten av våre ventilasjons-/varmepumpeløsninger.

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy