Visjon

”Vi ønsker å være kjent og anerkjent som den mest nyskapende, engasjerende og kunnskapsrike produsent av energivennlige kjøle-/ og varmeløsninger innenfor ventilasjon og varmepumper til bygninger i hele Europa.”

Med nyskapende mener vi at vi skal være kjent for å tenke utradisjonelt og utvikle produktløsninger til morgendagens byggindustri. Deretter ønsker vi å være ventilasjons-/ og varmepumpebransjens foretrukne samarbeidspartner i innovasjonsprosjekter.

Med engasjerende mener vi at vi skal være kjent for å delta aktivt i den globale miljødebatten, og ta vårt ansvar for å fremme den teknologiske og politiske utvikling på markedet. Å være engasjert betyr for oss også individuell kundebehandling, hvor vi ønsker å oppleves som den beste samarbeidspartner og verdiskaper.

Med kunnskapsrike mener vi at vi skal være kjent for å være den førende produktspesialist, som er i forkant av utviklingen og som kan yte den beste rådgivningen. Ikke kun i forhold til våre egne anlegg, men også i byggeteknisk forstand og i de bygninger anleggene skal plasseres i.

 

 

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy