Forretningsgrunnlag 

Vi baserer vår forretningsidè på en enkel filosofi: 

”For at vi skal være kundens foretrukne valg, skal vi være markedets beste verdiskaper sett ut fra en totaløkonomisk ståsted. En kort tilbakebetalingstid via lave driftsomkostninger og en lang levetid er forutsetningen for at vi kan tilby de totaløkonomiske beste anlegg. Nøkkelen til å oppnå dette, er vi overbevist om, er kvalitet.”

Lang levetid gjør kun én installasjon nødvendig

Vi anser våre anlegg til å være en del av bygningen. Et ventilasjonsanlegg fra Nilan skal kunne kjøre 24 timer i døgnet, alle dager, i løpet av et år. Det blir til sammen mer enn 8700 timer og det tilsvarer faktisk det antall timer en bil kommer opp i hvis den blir brukt to timer om dagen i hele tolv år. Derfor er kvalitet et avgjørende parameter for produktets levetid.

Den erfaringen vi har oppnådd gjennom vår lange fartstid, betyr at vi vet hvorfor kvalitet er viktig og hvilken verdi den gir våre kunder.

Lave driftsomkostninger sikrer en kort tilbakebetalingstid

Vi setter likhetstegn mellom kvalitet og lave driftsomkostninger. Da vi kun bruker komponenter og materialer av høyeste kvalitet, krever ikke våre anlegg samme vedlikehold som andre. Den årlige energibesparelsen er ofte så stor, at investeringen har tjent seg selv inn igjen innen kort tid.

De lave driftsomkostningene, sammen med en lang levetid,  gjør at vi kan garantere noen av de mest totaløkonomiske fordelaktige anlegg på markedet av den høyeste kvalitet.   

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy