VPM Cleanroom

VPM Clean Room er en unik og banebrydende løsning, som hindrer kontaminering, har en høj varmegenvinding samtidig med et lavt energiforbrug. 

Denne løsning er opbygget med fokus på en god og ren luftkvalitet samt hindring af kontaminering, så bakterier, partikler og anden uren luft og dampe ikke spredes. Alt i anlægget er gennemført med henblik på, at alt skal være tæt.

VPM Clean Room er et aktivt varmegenvindingsaggregat med køling, som fjerner den varme fugtige luft og som igen tilfører frisk tempereret luft. Energien i udsugningsluften genvindes og overføres til indblæsningsluften via en kombination af passiv varmegenvinding (heat pipe) og aktiv varmegenvinding (varmepumpe), der udvinder energien direkte fra luften. 

Ventilatorernes placering sikrer overtryk i den rene side, så mulige lækager inde i anlægget går fra ren til uren luft og ikke modsat. Det vil sige, er der er overtryk i indblæsningen og undertryk i udsugningen. Dette for at undgå kontaminering, så uønskede partikler spredes samt for at sikre laboratoriets arbejdsmiljø og renhed.

VPM Clean Room kan placeres, hvor pladsen er trang, da anlægget har en kompakt konstruktion. Anlægget leveres som montagevenlig modulopbygning, hvilket gør det nemt at installere.

VPM Clean Room serien dækker luftmængder med ydelser fra 2.400 og op til 22.000 m3/h.

De tekniske data er baseret på VPM Clean Room 360, som har en luftmængde på 3.600 m3/h.

Dimensjoner (BxDxH) 2375 x 1215 x 1830 mm
Vekt 670 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplade
Viftetype AC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft

Vannlås

Vannlåsen sikrer at kondensvannet løper uhindret fra aggregatet.

 

Aggregatet tilpasses og beregnes til de enkelte projekter.

Alle mål er vist i mm.

CTS 602i styring

CTS602i styringen er en avanceret styring til erhvervsanlæg med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602i styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til forbindelse til ProLink system.

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 


CTS 6000 styring

VPM Clean Room kan også bestilles med med CTS 6000-styring

Nilan CTS 6000 gør det muligt at styre og overvåge Nilan erhvervsaggregater online via en computer, uanset hvor i verden man befinder sig i forhold til aggregatet. Ved hjælp af et uge- eller årsprogram kan automatisk drift indstilles blandt andet i forhold til tidspunkter for drift, rumtemperaturer, ventilationshastigheder og alarmer med mere.

CTS 6000 sikrer en optimal overvågning af aggregatets driftstilstand, idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedligeholdelsesmeldinger automatisk meldes via e-mail til de rette personer. Derved kan der hurtigt sættes ind over for driftsforstyrrelser, samtidig med at det giver sikkerhed for en optimal vedligeholdelse og planlægning af servicebesøg.

 

Funktionsoversigt CTS 602i

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Trykstyret filtervagt +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed -
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Det er muligt at vælge mellem grøn og rød tekst, samt forside som tabel eller med et hus +

 

Funktionsoversigt CTS 6000


Funktioner
• Online styrings- og overvågningsprogram til Nilan erhvervsaggregater
• Styring og overvågning via en computer
• Automatisk styring via uge- eller årsprogram
• Indstilling af temperaturstyring, natkøling, trykgrænser, alarmer, ventilatorhastighed m.m.
• Grafiske historikkurver for temperatur, luftmængde, varme- og kølebehov
• Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituation
• Automatiske alarmmeddelelser om driftstilstand, fejl og vedligeholdelse pr. e-mail
• Forbindelse til rumregulatorer og frekvensomformere
• Mulighed for tilpasning af brugerflade til forskellige brugerniveauer

Fordele
• Aggregaterne kan styres og overvåges fra hele verden
• Via uge- eller årsprogram sikres en detaljeret tilpasning af indeklima til den enkelte bygnings behov
• Den automatiske og intelligente styring sikrer en optimering af driftsøkonomien
• Historikgrafer gør det muligt at optimere driften og indeklimaet
• Hurtig diagnosticering af eventuelle driftsforstyrelser eller fejl giver mulighed for en hurtig indsats
• Bedre mulighed for at yde fjernsupport og dermed planlægge servicebesøg
• Brugervenilg betjening da brugerflade kan tilpasses personlige præferencer

Add-on
Det er muligt at tilkøbe et LON/Modbus kort, så aggregatet også kan tilsluttes et eksternt CTS-system, der kommunikerer
LON eller Modbus.

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy