VPL 15 Top M2

VPL 15 Top M2 er en optimalisert utgave av VPL 15 Top, som har fått en bedre varmepumpe, og VPL 15 Top M2 har derfor en bedre kapasitetsevne og kan yte en luftmengde på 400 m/h. VP 15 Top M2 er med innebygde filtre. 

VPL 15 Top M2 er til deg som ønsker ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og komfort varme og kjøl.

Anlegget suger den varme, fuktige luften ut fra blandt annet kjøkken, baderom og vaskerom og fjerner dermed støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Utover dette anvendes energien fra avtrekksluften til oppvarming eller kjøling av tilluften. Anlegget kan monteres med ettervarmebatteri som kobles til enten EL- eller sentralvarmeanlegget. Dette gir deg en behagelig tilluftstemperatur i selv de kaldeste vintermånedene.

Med et VPL 15 Top M2-anlegg oppnår du dermed et sunt og behagelig inneklima, samtidig som at du sparer på varmeregningen.

Anlegget er en toppmodel til installasjon i f.eks. vaskerom, der det kan plasseres i skap eller på vegg.

VPL 15 Top M2 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning og kjøling av boliger og mindre ernæringsbygg med et ventilasjonsbehov på opp til 400 m3/h.

Varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som kan utnytte den utsugde energien bedre enn det er mulig med en motstrømsveksler.

Varmepumpen har en reversibel kjølekrets, dette betyr at kjølekretsen kan vendes, slik at det er mulig å kjøle tilluften isteden for å varme den opp.

VPL15 Top M2 er et aggregat med kompakte innbyggingsmål, dette betyr at det kan bygges inn i et 60 cm bredt skap.

VPL15 Top M2 leveres testet og klart til drift. Installasjon og igangsetting skal foretas av en autorisert EL- eller VVS-installatør.

Dimensjoner (BxDxH) 600 x 600 x 710 mm
Vekt 64 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk, RAL 9016
Varmetap kabinett 32 W /-32 W (*1)
Viftetype EC, luftvolumkonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 720W / 4,3A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3W
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Kompressortype Stempelkompresser
Kjølemiddel R134a
* 1  32 W:  Utetemperatur -12 °C. Oppstillingssted -12 °C.
                 Avtrekkstemperatur 20 °C (rom).
     -32 W: Utetemperatur -12 °C. Oppstillingssted 20 °C.
                 Avtrekkstemperatur 20 °C (rom).

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

Gateway med appløsning

Ved kjøp av en Nilan gateway kan brukeren få adgang til aggregatet via en Nilan Bruker APP. Via APP-en får brukeren adgang til å se og overvåke aktuell drift, også utenfor boligen. 

APP-en gir mulighet for å tilpasse grunninnstillingene, som f.eks. ønsket romtemperatur, ønsket ventilasjonstrinn, fuktstyring o.a.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv, under hensyn til SEL-verdiene.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO Coarse >90% (G4) filtre og uten varmebatteri.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Lyddata

Lyddata er for luftvolum [qv] = 210 m3/h og eksternt trykktap [Pt, ext] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h]

I henhold til EN14511, avtrekk = 21°C

Varmeeffekt (tilluft)

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av qv [m3/h] og utelufttemperatur [°C].

I henhold til EN 14511, avtrekk = 21 °C

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [°C] som funksjon av uteluftstemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] balansert flyt.

Avtrekkstemperatur = 21 [°C], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (kjøl)

Tilluftstemperatur [°C] som funksjon av uteluftstemperatur [°C] og lufvolum qv [m3/h] balansert flyt.

Avtrekkstemperatur = 24°C

Alle mål er i mm.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene VPL 15 Top M2 aggregatet via et HMI touch panel. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp
6: EL- og vann-ettervarmebatteri

Automatikk
T1: Uteluftføler
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Ettervarmebatteri frostsikring
T5: Kondensatorføler
T6: Fordamperføler
T10: Romføler

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks)
• Opp til 500W direkte, styring av overdragelsesrelé
• Med utgangsrelé
• Skru av/på det sentrale varmesystemet
-
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved et høyt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T15 ROM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
• T3 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T15 ROM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy