Comfort CT500

Comfort CT500 Nordic boligen, den har passiv varmegjenvinning med høy temperaturvirkningsgrad og, om det monteres ettervarmebatteri, kan den også tilføre boligen komfort varme.

Anlegget trekker varm, fuktig luft ut fra kjøkken, bad og vaskerom og fjerner støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Varmen fra avtrekksluften overføres via motstrømsvelskeren, til tilluften som blåses inn i huset. Comfort CT500 kan skifte 500 m3 pr. time.

Det kan monteres ettervarmebatteri i følge med anlegget. Ettervarmebatteriet er tilgjengelig både som EL- og Vannbatteri. Installasjon med ettervarmebatteri gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste vintermånedene. Et anlegg i Comfort- serien gir et behagelig inneklima og kan være med på å redusere oppvarmingskostnadene.

Comfort CT500 Nordic leveres med innebygget forvarmebatteri som frostsikring av motstrømsveksleren.

Comfort CT500 Nordic er en topp-modell til installasjon i for eksempel vaskerom/teknisk rom.

Dimensjoner (BxDxH) 715 x 583 x 1000 mm
Vekt 59 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk, RAL 9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Viftetype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 338 W/1,5 A / Polar 1538 W/ 6,7 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 Testet i henhold til EN13141-7
*2 Testet i henhold til EN1886

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

Kjøkkenhette filterboks

Ved behov for ekstra filtrering av avtrekksluften fra kjøkkenhetten tilbyr Nilan en ekstra filterboks. Det kan være at det ønskes en ekstra beskyttelse av ventilasjonsaggregatet, dersom det tilkobles en kjøkkenhette med utilstrekkelig filtrering.

Gateway med appløsning

Ved kjøp av en Nilan gateway kan brukeren få adgang til aggregatet via en Nilan Bruker APP. Via APP-en får brukeren adgang til å se og overvåke aktuell drift, også utenfor boligen. 

APP-en gir mulighet for å tilpasse grunninnstillingene, som f.eks. ønsket romtemperatur, ønsket ventilasjonstrinn, fuktstyring o.a.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et vann-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen heves til ønsket nivå. Batteriet kan bygges inn i aggregatet og leveres med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (opsjonsprint nødvendig).

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

Vannlås

Vannlåsen sikrer at kondensvannet løper uhindret fra aggregatet.

 

Vibrasjonsdempere

Vibrasjonsdempere hindrer at vibrasjoner i anlegget forplanter seg som støy i bygningskonstruksjonen.

 

SEC* gjennomsnittlig klima - 39,6 kWh/(m2.a)
SEC kaldt klima - 77,2 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 16,4 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Toveis ventilasjonsaggregat til bolig
Type drev Trinnløs regulering
Type varmegjenvinningssystem Rekuperator (motstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 85 %
Maksimalt luftvolum 500 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til vifter
og styring ved maksimalt luftvolum
338 W
Lydeffektnivå (LWA) 47 dB(A)
Referanse luftvolum 0,097 m3/s (350 m3/h)
Referanse trykkforskjell 50 Pa
SEL 0,22 W/(m3/h)
Sentralt behovsstyrt regulering 0,85
Maksimal intern lekkasje 1,1 %
Maksimal ekstern lekkasje 1,4 %
Filteralarmsignal Ved behov for utskiftning av filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er viktig med regelmessig filterskift med tanke på aggregatets prestasjoner og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontering www.nilan.dk

* Spesifikt energiforbruk

 

AEC - årlig EL-forbruk 240 kWh/år (100 m2)
AHS** gjennomsnittlig klima 4494 kWh (100 m2)
AHS kaldt klima 8792 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2109 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motsrømsveksler i henhold til EN308 og PHI.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

Temperaturvirkningsgrad PHI,
ɳ WRG =((tfraluft-tavkast)+Pel/(m· *cp))/(tavtrekk-tuteluft)

  • Pel er elektrisk effektforbruk for anlegget
  • m er massestrømmen av luft
  • cp er den spesifikke varmekapasiteten.

Lyddata

Lyddata er for qV = 400 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp

CTS602 styring

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Comfort CT500 aggregatet via et HMI touch panel.

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Automatikk
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Ettervarmebatteri (frostsikring)
T3: Avtrekksføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T8: Uteluftsføler
 

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp
6: EL-tilkobling

Funksjonsoversikt CTS602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 & 2 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt vannvarmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy