Comfort CT150

Comfort CT150 er ventilasjon med høyeffektiv passiv varmegjenvinning.

Dette er det siste tilskuddet i vår populære Comfort-serie. Anlegget har en kompakt konstruksjon noe som gjør det velegnet til nybygg eller renovasjon av leiligheter/rekkehus, samt sommerhus hvor plassen er begrenset. Anlegget kan installeres enten på vegg eller loft.

Comfort CT150 trekker den varme fuktige luften ut fra blant annet kjøkken, baderom og vaskerom, og fjerner støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Deretter brukes energien fra avtrekkssluften til oppvarming av tilluften.

Det er muligheter for å montere anlegget med ettervarmebatteri, som gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste delene av året. 

Comfort CT150 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger med et ventilasjonsbehov på opptil 175 m3/h. Comfort CT150 er særlig velegnet til nybygg og renovering av leiligheter, rekkehus og fritidsboliger hvor plassen er begrenset.

Comfort CT150 er konstruert slik at den kan monteres vannrett eller loddrett, og gir dermed en fleksibel installasjon.

Comfort CT150 leveres ferdig testet og klar til bruk.

Installasjon og igangsetting skal foretas av en autorisert el-installatør.

Dimensjoner (BxDxH) 1040 × 535 × 338 mm (*1)
Vekt 30 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 125 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 53 W / 0,25 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*2)
Varmetap 0,96 W/m2K (*3)
Varmetapsklassifikasjon T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)
*1 338 mm med vægophæng
*2 Testet iht. EN13141-7
*3 Testet iht. EN1886

DTBU-spjeld

Dersom det ikke er plass til å montere en EM-boks i installasjonen, kan Nilan tilby et DTBU-spjeld. Dette monteres mellom kjøkken og bad. Det gir den samme funksjonen som EM-boksen, men da må det trekkes lengre ledninger.

Lyddempende flexslange

For enkel montering og samtidig god lyddemping mellom aggregatet og fordelerboksen, samt mellom aggregatet og takhetter.

Prosjektmodell

Kan leveres med alle ledninger ført ut av kabinettet. Dette forenkler tilkoblingen av alle eksterne enheter, som f.eks. kjøkkenhette, spjeld og Modbus.

Brannautomatikk

Kan leveres med integrert brannautomatikk. Den brukes i leiligheter med felles avkastkanal og evt. felles uteluftkanal.

Avstandsoppheng loddrett montering

Til loddrett montering kan det kjøpes et veggbeslag, der kanaler kan føres og skjules. På denne måten omdannes aggregatet til et top-aggregat. Sideplatene er forberedt til montering av displaypanelet.

Vannlås

Vannlåsen sikrer at kondensvannet løper uhindret fra aggregatet.

 

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

SEC* gjennomsnittlig klima - 42,7 kWh/(m2.a)
SEC kaldt klima - 82,1 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 17,5 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A+
Type Toveis ventilasjonsaggregat til bolig
Type drev Trinnløs regulering
Type varmegjenvinningssystem Rekuperator (motstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 91,9 %
Maksimalt luftvolum 175 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til vifter
og styring ved maksimalt luftvolum
55,7 W
Lydeffektnivå (LWA) 49 dB(A)
Referanse luftvolum 0,034 m3/s (122,5 m3/h)
Referanse trykkforskjell 50 Pa
SEL 0,163 W/(m3/h)
Sentralt behovsstyrt regulering 0,85
Maksimal intern lekkasje 0,19 %
Maksimal ekstern lekkasje 0,35 %
Filteralarmsignal Ved behov for utskiftning av filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er viktig med regelmessig filterskift med tanke på aggregatets prestasjoner og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontering www.nilan.dk

* Spesifikt energiforbruk

 

AEC - årlig EL-forbruk 192 kWh/år (100 m2)
AHS** gjennomsnittlig klima 4681 kWh (100 m2)
AHS kaldt klima 9157 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2117 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motsrømsveksler i henhold til EN308 og PHI.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

Lyddata

Lyddata er for qV = 126 m3/h og Pt, ext = 75 Pa iht. henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp

CTS400 styring

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring som inneholder mange nyttige funksjoner. Med betjeningspanelet kan man stille inn viftetrinn, slå aggregatet AV/PÅ, samt se eventuelle alarmer. 

Til bruk i eiendommer for utleie, hoteller osv. er det mulig å låse panelet slik at leietaker ikke kan slå aggregatet av og/ eller endre på viftetrinn.

Styringens mange funksjoner gir blant annet muligheter for å  koble til ettervarmebatteri og CO2- eller VOC-føler (VOC: Flyktige organiske forbindelser). Som standard har styringen bl.a. brukervalgsprogrammer, intelligent fuktstyring og integrert brannautomatikk.

CTS400 har en åpen Modbus kommunikasjon som gir mulighet for tilkobling til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også kobles til en Nilan gateway cloud-løsning som gir mulighet til å styre og overvåke aggregatet via en APP-løsning på en smartphone. 

CTS602 styring

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Comfort CT150 aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: EL- og vann-ettervarmebatteri

Automatikk
T2/T7: Tilluftsføler
T3: Avtrekksføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T8: Uteluftføler
T9: Varmeflate (frostsikring)
 

Funksjonsoversikt CTS400 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dage). Justerbar 1 - 360 dage.  +
100 % bypass Luften ledes utenom varmeveksleren når det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Innstilling av når aggregatet skal kjøre i vinter- eller sommerdrift. +
Stopp ved lav romtemperatur Stopper ventilasjonen ved lav romtemperatur. Hvis boligens varmeanlegg f.eks. svikter. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler. +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. ettervarmebatteri etter ønsket romtemperatur.  +
Luftmengde Mulighet for trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn for tilluft og avtrekk.  +
CO2- / VOC-styring Mulighet for tilvalg av ekstern CO2- eller VOC styring.  -
Brannautomatikk Mulighet for tilvalg av brannautomatikk til styring av 1 til 2 brannspjeld. -
EL-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av EL-ettervarmebatteri. -
Vann-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av vann-ettervarmebatteri. -
Brukervalg 1 og 2 Brukervalg benyttes til eksterne potensialfrie styringssignaler fra f.eks. en kjøkkenhette. -
Branntermostat/ekstern brannautomatikk Det er mulig å koble til en branntermostat eller ekstern brannautomatikk. -
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slås av og/ eller ikke kan endre på viftetrinn. -

 

Funksjonsoversikt CTS602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 & 2 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt vannvarmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy