Compact S

Compact S er en energieffektiv inneklimaløsning til alle former for lavenergihus, standard enmannsboliger, leiligheter og mindre kontorområder med et ventilasjonsbehov på opp til 375 m3/h.

Compact S gjenvinner energien i avtrekksluften med en høyeffektiv motstrømsveksler. Den restenergien som motstrømsveksleren ikke utnytter, blir utnyttet av varmepumpen til produksjon av varmt tappevann, og ytterligere oppvarming av tilluften.

Varmepumpen har reversibel kjølekrets, dette betyr at aggregatet om sommeren kan kjøle tilluften med opp til 10°C.. Kjølingen virker ikke som et airconditionanlegg, på grunn av det lave luftskiftet, men ved nedkjølingen avfuktes tilluften, som gir et mer behagelig inneklima enn hva man kan oppnå med et alminnelig ventilasjonsaggregat uten varmepumpe.

* 1 Ved ± 250 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.
* 2 Ved ± 100 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.

Dimensjoner (BxDxH) 600 x 600 x 2200 mm
Vekt 160 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 0,78%
Intern lekkasje < 1,47%
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Kjølemiddel R134a

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

DTBU-spjeld

Dersom det ikke er plass til å montere en EM-boks i installasjonen, kan Nilan tilby et DTBU-spjeld. Dette monteres mellom kjøkken og bad. Det gir den samme funksjonen som EM-boksen, men da må det trekkes lengre ledninger.

Lyddempende flexslange

For enkel montering og samtidig god lyddemping mellom aggregatet og fordelerboksen, samt mellom aggregatet og takhetter.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vannoppvarming gjennomsnittlig klima 118 %
Årlig EL-forbruk - gjennomsnittlig klima 852 kWh/annum
Temperaturinnstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektnivå LWA 46 dB(A)
Vannvarmeren kan fungere utenfor spissbelastningsperioder (Smart-grid) Nei
Forholdsregler ved montering, installasjon og vedlikehold Se monteringsveiledning
Energieffektivitet ved vannoppvarming kaldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vannoppvarming varmt klima 118 %
Årlig EL-forbruk - kaldt klima 852 kWh/annum
Årlig EL-forbruk - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapasitet

Kapasitet av standard aggregat som funksjon av luftvolum (qv ) og eksternt trykktap (Pt,ext ).

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdier inneholder aggregatets samlede EL-forbruk ekskl. styring

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad som funksjon av luftvolum qv[m3/h] for aggregat med mostrømsvarmeveksler.
Temperaturvirkningsgrad iht. EN308.

Lyddata

Lyddata er for luftvolum (qv ) = 210 m3/h og eksternt trykktap (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA minker med fallende luftmengde og mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] i hht. EN14511
ved en avtrekkstemperatur = 21°C.

Tappevann

Tappevolum i liter Vmax [L] fra Compact S beholder som funksjon av tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av luftvolum qv[m3/h] og utelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, avtrekk = 21 °C

Varmeeffekt er det bidraget til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom Compact S til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekten som tapes uten varmegjenvinning ved det bestemte luftvolum.

Tilslutninger

1. Uteluft
2. Tilluft
3.  Avtrekk
3.1. Avtrekk kjøkkenhette
4. Avkastluft

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Compact S aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (satt til «OFF» fra fabrikken).
• Program 1: til den utearbeidende familie
• Program 2: til den hjemmeværende familie
• Program 3: til arbeidsplasser
Utover dette er det mulig å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks)
• Opp til 500 W direkte, styring av overdragelsesrelé
• Med utgangsrelé
• Skru av/på det sentrale varmesystemet
-
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalog Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (Fabrikkstandard satt til 90 dager). Kan settes til 30/90/180/360 dager.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lav utetemperatur.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring I tilfelle varmesystemet skulle svikte, skrur aggregatet seg automatisk av, for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den kontrollerende temperaturføleren for aggregatet.
• T10 UTSUG (Avtrekk)
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
• Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% -  Trin 4 < 100%
 +
Legionella bekjempelse Det kan velges en ukedag hvor bruksvannstemperaturen, f.eks. mellom kl. 01.00 - 06.00, heves til 65°C  
Felles Alarm Utgang for felles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både avtrekk- og tilluftsiden.  -
Kjøling Varmepumpen har en reversibel krets, dette betyr at det er mulig å vende kretsen slik at aggregatet kjøler ned, i steden for å varme opp tilluften. Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulig å sette opp nattkjøling.
 +
Tilluftstyring Mulighet for å stille regulatoren for styringen av tilluftsstemperaturen (kun tilgjengelig hvis styringen er koblet til et ettervarmebatteri).  +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy