Compact P Nordic EK

Compact P Nordic EK har samme funksjoner og fordeler som Compact P Nordic. Anlegget har en innebygd 3, 6 eller 9 kW el-kassett som kan tilsluttes et lavtemperert vannbårent system, som gulvvarme eller radiatorer.

Fordelen ved Compact P Nordic EK er at det ikke er nødvendig å grave ned jordslanger eller installere en uteluft-varmepumpe, som ved tradisjonelle oppvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gjør installasjonen både enklere og billigere.

Compact P Nordic EK har innebygget forvarmer til frostsikring av motstrømsveksleren. 

Compact P Nordic EK-anlegget har en innebygget el-kassett som kan kobles til et vannbårent sentralvarmesystem og dermed varme opp boligen.

Fordelen ved Compact P Nordic EK er at det ikke er nødvendig å grave ned jordslanger eller installere en uteluft-varmepumpe, som ved tradisjonelle oppvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gjør installasjonen både enklere og billigere.

El-oppvarmning er en god løsning hvis huset er godt isolert og derfor ikke skal bruke så mye energi til oppvarmning (f.eks. Passivhus.) Det må undersøkes om lovgivningen tillater el- oppvarming.

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Løftevogn for Compact P Nordic

Løftevogn for Compact P Nordic gjør det muligt å løfte anlegget av pallen uten at det må foretas tunge løft, løftevognen forenkler også transport av anlegget.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

Topcover

For å skjule kanalføring over aggregatet tilbyr Nilan et tildekningscover i hvitlakkert alu-zink (RAL 9016).

Sol

Ekstra solspiral på 0,7 m2 i varmtvannsbeholderen kan tilsluttes en solfanger på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

Datablad
Compact P Nordic EK

Brosjyrer
Ventilasjons- og inneklimaløsninger

Datablad tilbehør
Kjøkkenhetteløsninger
Varmebatterier

Montasjeveiledning
Compact P Nordic EK med CTS602 styring

Brukerveiledning
Compact P Nordic EK med CTS602 styring

Softwarevejledning
Compact P Nordic EK med CTS602 styring 
 

Model EK 3 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 2,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 39 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 2,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 6 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 5,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 39 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 5,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 9 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 8,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 40 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 8,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 40 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Compact P Nordic EK 3 kW

Varmeeffekt 3 kW
Tilførselsspenning 230 V /3x 230V /3x 400V - N
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 25 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400 V) 16 A
Vekt (Compact P + el-kassett) 223 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Compact P Nordic EK 6 kW

Varmeeffekt 6 kW
Tilførselsspenning 230 V /3x 230V /3x 400V - N
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 36 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400 V) 16 A
Vekt (Compact P + el-kassett) 223 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Compact P Nordic EK 9 kW

Varmeeffekt 9 kW
Tilførselsspenning 3 x 400V - N
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 20 A
Vekt (Compact P + el-kassett) 223 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Målskema


Tilslutninger
1. Avkastluft
2. Tilluft
3. Uteluft
4. Avtrekk
12. Kaldtvann
13. Varmtvann
14. Suppleringsspiral returløp
15. Suppleringsspiral fremløp

Alle mål er i mm.


El-kedel
1. Trykekspansionsbeholder 8L
2. El-kedel
3. Automatisk luftudlader
4. Manometer
5. Sikkerhedsventil 2,5 Bar
6. Cirkulationspumpe
7. Returløb centralvarme
8. Fremløb centralvarme
9. Fyldehane 1/2”

 

Betjeningen av Compact P Nordic skjer via det tilhørende CTS 700 touch panelet. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 700 leveres med grunninnstilling, og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Touch panelet skal plasseres på et tørt og frostfritt sted med ca. 1,5 m avstand fra gulv og 0,5 m avstand fra hjørner. Vi anbefaler ikke å plassere panelet på en yttervegg eller i soner med mye sol.

Veiledningen i betjeningen av CTS 700 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

1 Samleflate 3/4”
2 Avsperringskran
3 Sirkulasjonspumpe
4 Påfyllingskran 1/2”
5 El-kassett med el-varmelegeme (3 / 6 / 9 kW)
6 Trykkekspansjonsbeholder
7 Automatutlufter
8 Temperaturføler
9 Manometer
10 Sikkerhetsventil 2,5 bar
11 Smussfilter

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervagt Tidsstyret filtervagt giver besked, når det er tid til at skifte filter. Kan indstilles mellem 30 og 180 dage.  +
Driftstilstand Kan indstilles til at køre Auto efter indstillede værdier eller indstilles til at køre i varme- eller kølemode.  +
Trinløs regulering De fire ventilationstrin kan indstilles trinløst 20-100%, med forskellige værdier for tilluft og fraluft.  +
Fugtstyring Indbygget fugtstyring kan indstilles til at køre høj ventilationsdrift ved høj fugt (når man er i bad) og lav ventilationsdrift, hvis luftfugtigheden i boligen bliver for lav. +
Aktiv køl Aggregatet kan indstilles til at køle tilluften om sommeren, hvis der skulle være behov for det. Når varmepumpen køler, afsættes varmen i varmtvandsbeholderen, således at man får "gratis" varmt brugsvand, når aggregatet er i kølemode. +
Lav udetemperatur Det er muligt at sænke ventilationen ved lav udetemperatur, for at undgå at luftfugtigheden indenfor bliver for lav. +
CO2 styring Det er muligt at styre ventilationsniveauet efter boligens CO2 niveau. -
Temperaturindstillinger Temperaturindstillingerne anvendes af styringen til at regulere driften af hele anlægget.  +
Frostsikring Styringen har en automatisk funktion til afrimning af veksleren, hvis der skulle danne sig is i den. +
Frostsikring Polar Polar-modellen har indbygget frostsikringsforvarmelegeme til beskyttelse af modstrømsveksleren, så der ikke kommer is i den.  +
Frostsikring EHD Styringen kan styre en EHD-spjæld, der anvendes hvis udeluften kommer via en taghætte.  +
Varmt brugsvand Compact P producerer det varme brugsvand via luft/luft varmepumpen i ventilationsdelen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. +
El-supplering varmt vand Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand. +
Skoldningssikring Styringen har en skoldningssikring indbygget, der sikrer at det varme brugsvand ikke bliver for varmt og kan skolde brugerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres manuelt eller automatisk.  +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges. +
Køl/varme samme tid Styringen sikrer at EK el-kedel ikke kan opvarme boligen på samme tid som når Compact P er i kølemode. Skulle man dog alligevel ønske f.eks. at badevæ-relsesgulvet er varmt om sommeren, kan man indstille styringen til køl og varme på samme tid, så blokerer Compact P ikke længere for opvarmning via EK el-kedlen. +
Vejrkompensering Fremløbstemperaturen kan reguleres efter udetemperaturen. +
Passiv køling Det er muligt at køle boligen via gulvvarmesystemet eller fancoils. Passiv køling betyder at temperaturen fra brinekredsen anvendes til køling. +
Ugeplan Der kan laves en ugeplan med forskellige indstillinger afhængig af brugen af boligen. +
Smart Grid Compact P GEO er godkendt til Smart Grid løsninger, hvor elselskabet bestemmer elforbruget og dermed driftsomkostningerne. +
Brugervalg 1 Anvendes hvis man via et potentialtfrit signal ønsker at overstyre aggregatets drift. Anvendes f.eks. hvis der er tilsluttet en emhætte til anlægget. +
Brugervalg 2 Anvendes som brugervalg 1, men har samtidig et udgangssignal, der kan anvendes f.eks. til at styre en spjæld. +
Hændelseslog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Udlæs data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +
Nødstop ventilation Man må ikke slukke for ventilationen, da det kan give skader på aggregatet, kanalsystem og i værste fald boligen. Men det kan være nødvendigt kortvarigt at slukke for ventilationen f.eks. på grund af en beredskabsmeddelelse. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy