Ikon forklaringer 

Aktiv varmegenvinding
 
Aktiv varmegjenvinning
Anlegget utnytter energien i enten uteluften eller jorden, og omsetter den til varme via en varmepumpe.
 
Passiv varmegenvinding
 
Passiv varmegjenvinning
Anlegget utnytter energien i luften som trekkes ut av boligen, og omsetter den til varme uten bruk av ekstra tilført energi.
Ventilation
 

Ventilasjon
Anlegget trekker ut den brukte og fuktige luften ut av boligen og tilfører frisk, temperert og filtrert luft.

Komfort varme
 
Komfort varme
Anlegget varmer opp den friske luften som tilføres boligen høyt nok til at oppvarmingsbehovet reduseres.
Komfort køl
 
Komfort kjøl
Anlegget kjøler den friske luften som blåses inn i boligen med opptil 8°C i forhold til uteluft-temperaturen.
Varmt brugsvand
 
Produksjon av varmt tappevann
Anlegget utnytter energien fra enten luften eller jorden for produksjon av varmt tappevann.

Opvarmning
 

Oppvarming
Anlegget utnytter energien fra enten uteluft eller jorden til romoppvarming via et lavtemperert varmesystem.

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy