CTS 602 gjør det mulig å foreta innstillinger for et Nilan næringsaggregat i forhold til aktuelle behov og ønsket driftstilstand. Via et ukes program kan man blant annet foreta instillinger av luftskifte, blåsehastighet, ønsket temperatur, tidspunkt for aktivering av instillinger og alarmer. Luftskifte kan innstilles til to forskjellige nivåer: Komfort og Energi. Komfort innstillingen gir et balansert luftskifte, mens Energi sikrer en energioptimert drift ved å regulere innblåsingsmengden i forhold til den innstilte temperaturkurven. Det er dessuten mulig å overvåke de aktuelle driftsdata på styrepanelet.

CTS 602 er som standard utstyrt med tre ukesprogrammer, men det er også mulig å instille sitt eget ukesprogram og dermed tilpasse aggregatet til et spesifikt behov.

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Mosseveien 60 · 1640 Råde · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy