Comfort 600

Comfort 600 ventilerer boligen, den har passiv varmegjenvinning med høy temperaturvirkningsgrad og, om det monteres ettervarmebatteri, kan den også tilføre boligen komfort varme.

Anlegget trekker varm, fuktig luft ut fra kjøkken, bad og vaskerom og fjerner støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Varmen fra avtrekksluften overføres via motstrømsvelskeren, til tilluften som blåses inn i huset. Comfort 600 kan skifte 800 m3 pr. time.

Det kan monteres ettervarmebatteri i følge med anlegget. Ettervarmebatteriet er tilgjengelig både som EL- og Vannbatteri. Installasjon med ettervarmebatteri gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste vintermånedene. Et anlegg i Comfort- serien gir et behagelig inneklima og kan være med på å redusere oppvarmingskostnadene.

Anlegget er beregnet til plassering i loftsrom.

Comfort 600 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger og mindre næringsbygg som har et ventilasjonsbehov på opptil 800 m3/h.

Det er et godt gjennomtestet aggregat som vi har produsert i mer enn 15 år med løpende forbedringer. Vi har lagt vekt på lavt energiforbruk, enkelt brukergrensesnitt og vedlikehold.

Comfort 600 er et kompakt aggregat som kan bestilles som høyre eller venstre modell.

Comfort 600 leveres ferdig testet og klart til drift. Installasjon og igangsettelse skal utføres av en autorisert el-installatør.

 

 

Dimensjoner (BxDxH) 1.200 x 950 x 630 mm
Vekt 101/75 kg (*1)
Platetype i kabinett Aluzink stålplate
Varmetap kabinett 59 W/-59 W (*2)
Varmevekslertype Motstrømsveksler i polystyren
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 200 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 0,1 % (*3)
Intern lekkasje < 3,6 % (*4)
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 1145 W/7,1 A (*5)
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1    75 kg er uten sideplater og veksler.
*2    59 W: Utetemperatur – 12 °C. Oppstillingsted – 12 C.
        Avtrekkstemperatur 20 °C (rom).
        -59 W: Utetemperatur -12 °C. Oppstillingssted 20C
        Avtrekkstemperatur 20 °C (rom)
*3    Ved ± 250 Pa og 600 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*4    Ved ± 100 Pa og 600 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*5    Effektopptak uten et eventuelt varmelegeme (tilbehør).
*6    Strømforbruk ved konstant drift for system med SFP-verdi på 1.000 J/m3 ved 500 m3/h.

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et vann-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen heves til ønsket nivå. Batteriet kan bygges inn i aggregatet og leveres med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat.

CO2 føler - CTS 700

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 700) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften.

CO2 nivået er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen, som for eksempel styring av EM-box.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Varmekabel

Til frostsikring av kondensavløpet kan det bestilles en 3 m lang selvregulerende varmekabel.

 

Aggregatdata for ecodesign
 

Varemærke Nilan
Model Comfort 600
Type Tovejs ventilationsaggregat til andet end bolig
Type drev Trinløs regulering VSD
Type varmegenvindingssystem Modstrømsveksler
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding 79,6%
Referencevolumenstrøm (tilluft) 0,1594 m3/s
Referencevolumenstrøm (fraluft) 0,1404 m3/s
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (tilluft) 0,209 kW
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (fraluft) 0,214 kW
SFPint 413 W/(m3/s)
Lufthastighed ved dimensionerede volumenstrøm 0,022 m/s
Nominelt eksternt tryk 250 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (tilluft) 123 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (fraluft) 137 Pa
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (tilluft) 57,4 %
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (fraluft) 57,4 %
Maksimal ekstern lækage 1,5 % v/400 Pa
Maksimal intern lækage 3,6 % v/250 Pa
Energiklassificering for filtre M5 posefilter (fraluft) E
Energiklassificering for filtre F7 posefilter (udeluft) C
Visuel filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
Lydeffektniveauet (LWA) 56 dB(A)

 

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med ISO Coarse >90% (G4) filtre og uten ettervarmebatteri.

SFP-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

 

Lyddata

Lyddata er for qV = 600 m3/h og Pt, ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning

Betjeningen av Comfort 600 skjer via CTS 602 betjeningspanelet. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, trykkstyrt filtervakt, justering av viftehastighet, bypass om sommeren og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Betjeningspanelet skal plasseres på et tørt og frostfritt sted med ca. 1,5 m avstand fra gulv og 0,5 m avstand fra hjørner. Vi anbefaler ikke å plassere panelet på en yttervegg eller i soner med mye sol.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Tilslutninger

1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning

Automatikk

T2/T7: Tilluftsføler
T3: Avtrekksføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T8: Uteluftføler
T9: Varmeflate (frostsikring)
T10: Romføler

 

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

 Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Det er muligheter for å programmere ukeprogramet etter egne ønsker og behov.  +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1
• Opp til 500W direkte, evt. styring av kontaktor
• Med utgangsrelé
• Skru det sentrale varmesystemet av/på
 
Alarmer Alarmlogg med de siste 16 alarmer.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 loggføringer:
• Kan settes mellom 1 og 120 minutter
• Dersom “OFF” velges logges kun hendelser og alarmer
 
Trykkstyrt filtervakt Installert med trykkstyrt filtervakt.  +

Bypass

Ved bypass ledes uteluften forbi varmeveksleren. Dette utsetter oppvarmingen av huset i de perioder av året hvor det ikke er nødvendig med varmegjenvinning (frikjøling).  +
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avrimning av veksler.  +
Frostsikring I tilfelle av sviktende varmesystem slås aggregatet av for at unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 ROM (temperaturføler i betjeningspanelet)
• T10 EXT (temperaturføler i representativt rom)
• T3 AVTREKK (temperaturføler i avtrekkskanalen)
 +
Romkontrol Gir mulighet til å innstille regulatoren for styring av romtemperaturen.  +
Luftmengde Det er mulig å justere de fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekksluft stilles inn individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  +
Konstant trykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  -
Kjøling Via bypass.
Det kan velges om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeprogram er det mulig å sette opp nattsenkning også.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 +
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av ekstern vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-batteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Gir mulighet til forsinket oppstart av vifter dersom lukkespjeld er montert.  +
Nullstilling Gjør det mulig å gå tilbake til de opprinnelige fabrikksinnstillingene.  +
Manuell test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Mosseveien 60 · 1640 Råde · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy