Comfort 300 LR

Comfort 300 LR ventilerer boligen, den har passiv varmegjenvinning med høy temperaturvirkningsgrad og, om det monteres ettervarmebatteri, kan den også tilføre boligen komfort varme.

Anlegget trekker varm, fuktig luft ut fra kjøkken, bad og vaskerom og fjerner støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Varmen fra avtrekksluften overføres via motstrømsvelskeren, til tilluften som blåses inn i huset. Comfort 300 LR kan skifte 400 m3 pr. time.

Det kan monteres ettervarmebatteri i følge med anlegget. Ettervarmebatteriet er tilgjengelig både som EL- og Vannbatteri. Installasjon med ettervarmebatteri gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste vintermånedene. Et anlegg i Comfort- serien gir et behagelig inneklima og kan være med på å redusere oppvarmingskostnadene.

Anlegget er beregnet til plassering i loftsrom.

 

Comfort 300 LR er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger og mindre næringsbygg som har et ventilasjonsbehov på opptil 400 m3/h.

Det er et godt gjennomtestet aggregat som vi har produsert i mer enn 15 år med løpende forbedringer. Vi har lagt vekt på lavt energiforbruk, enkelt brukergrensesnitt og vedlikehold.

Da det er serviceadgang fra begge sider kan Comfort 300 LR brukes som høyre eller venstre modell.

Comfort 300 LR leveres ferdig testet og klart til drift. Installasjon og igangsettelse skal utføres av en autorisert el-installatør.

Dimensjoner (BxDxH) 1000 x 508 x 560 mm
Vekt 45/33 kg (*1)
Platetype i kabinett Aluzink stålplate
Varmetap kabinett 32W /-32 W (*2)
Varmevekslertype Motstrømsveksler i polystyren
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20 ×1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 270 W/2,2 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*2)
Varmetap 0,82 W/m2K (*3)
Varmetapsklassifikasjon T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 33 kg er uden sideplader og veksler
*2 Testet i henhold til EN13141-7
*3 Testet i henhold til EN1886

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften.

CO2 nivået er programmerbart.

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et vann-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen heves til ønsket nivå. Batteriet kan bygges inn i aggregatet og leveres med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen, som for eksempel styring av EM-box.

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Varmekabel

Til frostsikring av kondensavløpet kan det bestilles en 3 m lang selvregulerende varmekabel.

 

SEC* gjennomsnittlig klima - 38,9 kWh/(m2.a)
SEC kaldt klima - 77,1 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 14,5 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Ventilasjonsaggregat til bolig
Type drev Trinnløs regulering
Type varmegjenvinningssystem Rekuperator (motstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 87 %
Maksimalt luftvolum 400 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til vifter
og styring ved maksimalt luftvolum
108 W
Lydeffektnivå (LWA) 35 dB(A)
Referanse luftvolum 0,078 m3/s (280 m3/h)
Referanse trykkforskjell 50 Pa
SEL 0,27 W/(m3/h)
Sentralt behovsstyrt regulering 0,85
Maksimal intern lekkasje 1,8 %
Maksimal ekstern lekkasje 1,12 %
Filteralarmsignal Ved behov for utskiftning av filter, blinker en gul lampe på betjeningspanelet.
NB! Det er viktig med regelmessig filterskift av hensyn til aggregatets prestasjoner og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontering www.nilan.dk

* Spesifikt energiforbruk

 

AEC - årlig EL-forbruk 289 kWh/år (100 m2)
AHS** gjennomsnittlig klima 4548 kWh (100 m2)
AHS kaldt klima 8898 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2057 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN13141-7.

Lyddata

Lyddata er for qV = 200 m3/h og Pt, ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

Alle mål er i mm.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: EL-tilkobling

Betjeningen af Comfort 300LR sker med det tilhørende CTS 602 touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: EL- og vann-ettervarmebatteri

Automatikk
T1: Uteluftføler
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Varmebatteri (frostsikring)
T5: Kondensatorføler
T6: Fordamperføler
T10: Romføler

 

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

 Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks)
• Opp til 500W direkte, styring av overdragelsesrelé
• Med utgangsrelé
• Skru av/på det sentrale varmesystemet
-
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved et høyt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T15 ROM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
• T3 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T15 ROM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil)
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Mosseveien 60 · 1640 Råde · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy